Maanläjitys ja lumen vastaanotto

Maanläjitys

Vantaan yleinen täyttömäki on Petikossa Pyymosantiellä sijaitseva Petikonhuipun (ent. Pitkäsuon) täyttömäki. Täyttömäen sijainti karttapalvelussa.

Petikonhuipun täyttömäki vastaanottaa ainoastaan Vantaan kaupungin alueelta tulevat puhtaat ylijäämämaat. Maanläjitysalueen toiminta on maksullista. Vastaanottomaksu määräytyy ajoneuvon ja maa-aineksen laadun mukaan.

Läjitysalueella hyötykäyttöön sijoitettavaa louhetta tai vastaavaa kiviainesta (murske, sora, hiekka) voidaan ottaa vastaan maksutta, tai tilanteen niin vaatiessa, periä enintään kantavaa maa-ainesta vastaava perusmaksu.

Ylijäämämassojen vastaanottomaksut 1.1.2021 alkaen

3–5-akselisella kuorma-autolla tai täysperävaunun 1 laatikolla toimitettuna:

 • Kantava maa: 32,00 euroa / kuorma (39,68 euroa, sis. ALV 24 %)
 • Kiinteä savi: 106,00 euroa / kuorma (131,44 euroa, sis. ALV 24 %)
 • Lieju: 141,00 euroa / kuorma (174,84 euroa, sis. ALV 24 %)
 • Hyötykäyttöön kelpaava louhe tai vastaava kiviaines: Ilmainen

Puoliperävaunulla toimitettuna:

 • Kantava maa: 64,00 euroa / kuorma (79,36 euroa, sis. ALV 24 %)
 • Kiinteä savi: 211,00 euroa / kuorma (261,64 euroa, sis. ALV 24 %)
 • Lieju: 282,00 euroa / kuorma (349,68 euroa, sis. ALV 24 %)
 • Hyötykäyttöön kelpaava louhe tai vastaava kiviaines: Ilmainen

Käytöstä poistuneet maksulipukkeet

Aiemmin 1.1.2013 jälkeen ostettuja paperisia maksulipukkeita ei lunasteta takaisin. Ne käyvät kuitenkin maksuksi vastaanottopisteen portilla ilman voimassaolon takarajaa seuraavasti:

 • 3-akselisten maansiirtoautojen lipukkeet käyvät vain 3-akselisten maansiirtoautojen maksujen maksamiseen. Yhdellä lipukkeella voi maksaa yhden vastaavan perusmaksun.
 • 4-akselisten maansiirtoautojen lipukkeet käyvät vain 4-akselisten maansiirtoautojen maksujen maksamiseen. Yhdellä lipukkeella voi maksaa yhden vastaavan perusmaksun.
 • 5-akselisten maansiirtoautojen lipukkeet käyvät vain 5-akselisten maansiirtoautojen maksujen maksamiseen. Yhdellä lipukkeella voi maksaa yhden vastaavan perusmaksun.
 • Puoliperävaunuyhdistelmien lipukkeet käyvät vain puoliperävaunuyhdistelmien maksujen maksamiseen. Kahdella lipukkeella voi maksaa yhden vastaavan perusmaksun.
 • Täysperävaunuyhdistelmien lipukkeet käyvät vain täysperävaunuyhdistelmien maksujen maksamiseen. Yhdellä lipukkeella voi maksaa kaksi vastaavaa perusmaksun.

Täyttömäkeen toimitettavat maa-ainekset

Maanläjitysalueelle voi tuoda:

 • Pelkästään puhtaita (pilaantumattomia) ylijäämämaita (maa- ja kallioainesta)
 • Alueelle ei oteta vastaan purkujätteitä. Maan seassa ei saa olla betonia, tiiltä, asfalttia edes murskattuna, kantoja eikä pilaantuneita maaeriä jne.
 • Säiliöautoilla tuotavia kuormia ei oteta vastaan maanläjitysalueelle.

Pilaantuneet ja nuhraantuneet maat

Maa-aineksen pilaantuneisuuden arvioinnissa käytetään valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 esitettyjä haitta-aineiden pitoisuuksia. Jos maa-aineksessa yhdenkin haitta-aineen pitoisuus ylittää alemman ohjearvon, maa-aines on pilaantunutta eikä sitä saa tuoda täyttömäkiin.

Kelpoisuustarkistus ja toimenpiteet, kun maa-aines sisältää haitta-aineita yli kynnysarvon, mutta alle alemman ohjearvon (nuhraantuneet maat).

 • Rakennuttaja toimittaa ennakolta ympäristöviranomaisen päätöksen tai lausunnon ja tiedot hankkeesta: hankkeen nimi ja työmaan osoite, massamäärä, ajoitus
 • Yhteyshenkilön yhteystiedot Vantaan kaupungin geotekniikkaan sähköpostilla: tiina.glans-kippila@vantaa.fi
 • Geotekniikka ilmoittaa rakennuttajalle, että ko. maa-aineserän voi viedä Vantaan yleiselle maanläjitysalueelle

Huomioitavaa maamassoja tuotaessa

 • Vastaanottaja määrittelee kuorman laadun ja maksun suuruuden läjitysalueen portilla. Asia tarkentuu vielä kuorman purkupaikalla.
 • Vastaanottomaksu määräytyy kuormassa olevan huonoimman maa-aineksen mukaan.
 • Konemiehellä on oikeus oikaista maksun määrää, jos kuorman sisältö osoittautuu huonommaksi kuin portilla silmämääräisesti on todettu.
 • Jos todetaan myöhemmin, että alueelle on tuotu pilaantunutta tai jätejakeita sisältävää maata, kohdistetaan niiden poisvientivelvoite ja -kustannukset maan tuojalle, rakentajalle tai rakennuttajalle.
 • Massojen vastaanotto voidaan järjestää myös aukioloaikojen ulkopuolella edellyttäen, että toimitettavat massamäärät ovat riittävän suuret, ja että massojen toimittaja vastaa poikkeavasta aukioloajasta aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista.
 • Poikkeavista aukioloajoista tulee sopia maanläjitysalueita hoitavan vastaavan rakennusmestarin kanssa.

Lumen vastaanotto

Vantaalla otetaan vastaan lunta kolmella vastaanottopaikalla:

Väliaikaiset huoltotoimet tai muut häiriötilanteet saattavat aiheuttaa muutoksia yllämainittuihin aukioloaikoihin. Vastaanottopaikkojen aukiolomuutoksista sekä tilapäisistä katkoksista pyritään ilmoittamaan liikennöitsijöille välittömästi järjestelmän kautta.

Lumen tuonti kaupungin vastaanottopaikoille on maksullista. Hinta on alkaen 20,00 euroa kuormalta + ALV 24 %.

Tässä listatut alueet ovat ainoat viralliset vastaanottopisteet lumen läjittämiselle. Muiden kaupungin omistamien maiden käyttö lumen läjittämiseen on ehdottomasti kielletty. Vastaanottopaikalle toimitettavan lumen tulee olla puhdasta ja jätteetöntä.

Maan- ja lumentuojien rekisteröityminen sähköiseen järjestelmään

Maamassojen vastaanotossa Petikonhuipulla on siirrytty uuteen järjestelmään 1.6.2021 alkaen. Sähköisen asioinnin myötä ylijäämämaamassalippujen myynti on loppunut. Laskutus tapahtuu järjestelmän kautta.

Sekä maamassojen että lumen tuojat rekisteröityvät sähköiseen vastaanottojärjestelmään ennakkoon osoitteessa www.vastaanottopisteet.vantaa.fi . Hakemuksen käsittely kestää keskimäärin 3 arkipäivää.

Liikennöitsijät rekisteröityvät itse sähköiseen palveluun, jossa ylläpidetään ajoneuvotietoja. Järjestelmän kautta on mahdollista ottaa mm. reaaliaikaisia raportteja omista ajoista. Samoin laskuun liittyvät tarkemmat raportit ja listaukset ovat saatavilla ko. järjestelmän kautta. Rekisteröitymis- ja käyttöohjeet, käyttöehdot sekä mobiilisovelluslinkit löytyvät järjestelmän etusivulta.

Ajankohtaista