Tikkurila

Tälllä sivulla esitellään vuoden 2020 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Tikkurilan alueella.

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma 2020

Tikkurilan urheilupuisto

Elopelto

 • Arvioidaan Elopellon leikkialueen välineiden ja valaistuksen uusimisen ja aitaamisen tarve.

Pietaryrtinpuisto

 • Puiston leikkialueen huonokuntoiset välineet, kalusteet ja valaistus uusitaan. Leikkialue aidataan. Huonokuntoinen kasvillisuus poistetaan ja korvataan tarvittaessa uusilla istutuksilla.
 • Kohde kartalla

Tikkurilan keskuspuiston silta ja ulkoilureitti

 • Tikkurilan keskuspuiston itäosaan suunnitellaan uusi Kylmäojan ylittävä silta ja ulkoilureittiyhteys Osmankäämintielle.

Tikkurilan aseman ympäristön julkiset alueet, Veteraani- ja Hertaksenpuisto

 • Veteraani- ja Hertaksenpuiston kunnostuksen suunnittelua. Alueilla parannetaan valaistusta ja lisätään oleskelupaikkoja.

Kirkonkylänkoski

 • Kosken suunnittelu käynnistetään esiselvityksellä, jossa tarkastellaan mm. patorakenteen kuntoa, kalaportaan toimivuutta sekä eri kunnostusmenetelmien vaikutuksia virtaamiin, kalastoon, virkistyskäyttöön ja kaupunkikuvaan.
 • Kohde kartalla

Koivuhaan arboretum

 • Suunnitellaan eteläosan laajentamisesta ja pohjoisosan uudistamista. Kasvillisuutta, käytävä- ja polkuverkostoa, levähdysalueita sekä pysäköintiä kehitetään esteettömyys huomioiden.
 • Kohde kartalla

Tikkurilan jokiranta

Assistentinpuisto ja Tutkijanpelto

 • Puistosuunnittelun tavoitteena on kattavan ja yhtenäisen ulkoilureittiverkoston luominen, toimintatarpeiden selvittäminen sekä luonto-, historia- ja maisema-arvojen huomioiminen.
 • Kohde kartalla

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma 2020

Hiekkaharjun urheilupuisto

 • Urheilupuistoa ympäröivän aidan uusiminen.

Assistentinpuisto ja Tutkijanpelto

 • Puistoon rakennetaan ulkoilureittiverkosto.

Venissan- ja Väritehtaanrannanpuistot

 • Tikkurilankosken ympäristössä ranta-alueiden rakentamista jatketaan Vernissan- ja Väritehtaanrantojen viheralueilla.

Vernissansilta

 • Pääradan itäpuolelle rakennetaan uusi kevyenliikenteen silta.

Katualueiden rakentaminen 2020

Ruskeasanta

Ajankohtaista

Twitter