Tikkurila

Tälllä sivulla esitellään vuoden 2022 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Tikkurilan alueella.

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma

Elopelto

 • Puistoleikkipaikan kunnostaminen ja aitaaminen.
 • Elopelto 2- puiston kunnostussuunnitelmien laatimisen aloitustiedotteen voit lukea tästä linkistä.

Kirkonkylänkoski

 • Esiselvitys ja suunnitelmat Kirkonkylänkosken rakentamiseksi niin, että kalat ja muut eliöt pääsevät kulkemaan esteettä.

Koivuhaan arboretum

 • Kasvillisuutta, käytäviä, levähdysalueita, pysäköintiä kehitetään. Suunnittelu jatkuu.

Kirjastopuiston pohjoisosa

 • Kirjaston pysäköintialueesta suunnitellaan Kirjastopuiston laajennus tuleva päiväkoti huomioiden.

Pietaryrtinpuisto

 • Leikkialueen huonokuntoiset välineet, varusteet, kasvillisuus ja valaistus uusitaan. Suunnittelu alkaa.

Påkaksenpellon ja Markusaksenpuiston laatukäytävä

 • Pyöräilyn laatukäytävä puistossa täydentää Tikkurilan ja Hakunilan välisiä pyöräily-yhteyksiä.
 • Påkaksenpellon ja Markuksenpuiston pyöräilyn laatukäytävän rakentamissuunnitelmien laatimiseen liittyvän suunnittelukirjeen voi lukea tästä linkistä.

Tikkurilan keskuspuisto, itäosa

 • Tikkurilan keskuspuiston silta, ulkoilureitti ja latu.

Tikkurilanranta, itäosa

 • Tikkurilanrannan itäosan reitit ja rakenteet.

Tikkurilan urheilupuisto

 • Tikkurilan urheilupuistoon tehdään yleissuunnitelman päivitys, joka pitää sisällään mm. mahdollisen täydennysrakentamisen tutkimisen sekä uimahallin kesäkeitaan ideasuunnittelua.

Veteraanipuisto ja Hertaksenpuisto

 • Tikkurilan aseman eteläisten puistoalueiden kunnostaminen ja ilmeen kohentaminen taiteella ja valaistuksella..

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma

Hiekkaharjun urheilupuisto

 • Urheilupuistoa ympäröivän aidan uusiminen.

Assistentinpuisto ja Tutkijanpelto

 • Puistoon rakennetaan ulkoilureittiverkosto.

Venissan- ja Väritehtaanrannanpuistot

 • Tikkurilankosken ympäristössä ranta-alueiden rakentamista jatketaan Vernissan- ja Väritehtaanrantojen viheralueilla.

Vernissansilta

 • Pääradan itäpuolelle rakennetaan uusi kevyenliikenteen silta.

Katualueiden rakentaminen

Ruskeasanta

Ajankohtaista