Myyrmäki

Tällä sivulla esitellään vuoden 2022 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Myyrmäen alueella.

Katujen ja teiden suunnittelukohteet

Luhtitien ja Kelokuusenmäen asemakaava-alueiden kadut

Suunnittelualueena on Luhtitien vanha osa Vihdintiestä itään Raappavuorentielle asti. Luhtitien länsiosa suunnitellaan vanhaan linjaukseen, Pellaksentiestä itään Luhtitie on uudessa linjauksessa. Suunnitteluun kuuluvat Raappavuorentien viereisten Kelokuusenmäen asemakaava-alueiden kadut Kelokuusenrinne, Kelokuusenkuja ja Kelokuusenpolku sekä Raappavuorentien länsipuolen uusi kevyen liikenteen väylä välillä Loiskekuja - Virtatie.

Katusuunnitelmaluonnosten kommentointiaika oli 15.6.-23.6.

Katusuunnitelmaluonnokset ja videoesittelyt ovat edelleen esillä osallistuvavantaa.fi -sivustolla sekä alla. Alle on lisätty vastausvideo, jossa on vastattu asukkaiden esittämiin kysymyksiin ja kommentteihin. Lisäksi alta löytyy kootusti vastaukset osallistuvavantaa.fi:n ja Mural-kommentointialustan kautta tulleisiin kysymyksiin ja kommentteihin. Materiaali löytyy myös osallistuvavantaa.fi -sivustolta.

Luhtitie ja Kelokuusenmäen kadut - Koostepiirustus 1
Luhtitie ja Kelokuusenmäen kadut - Koostepiirustus 2

Luhtitien ja Kelokuusenmäen katusuunnitelmien esittely (YouTube-video, 19'37")

Luhtitien katuympäristön ja puistojen suunnittelun esittely (YouTube-video, 10'28")

Vastauksia asukkaiden kommentteihin:

Luhtitien ja Kelokuusenmäen katusuunnitelmat -vastaus (YouTube-video, 6'56")

Vastaukset osallistuvavantaa.fi -sivuston kautta tulleisiin kommentteihin:

Osallistuvavantaa-vastaukset kommentteihin 1.7.2020

Vastaukset Mural-kommentointialustan kautta tulleisiin kommentteihin. Kaupungin vastaukset sinisillä lapuilla:

Mural-vastaukset kommentteihin 1.7.2020 (10.9 Mt)


Perutun asukastilaisuuden (12.3.) materiaali

Luhtitie 12.03.2020 yhdistetty esitysaineisto.

Myyrmäki suunnittelualueen rajaus

Vihertie ja Viherkuja

Vihertien ja Viherkujan katusuunnitelmien laatiminen on käynnissä. Keskiviikkona 5.5. järjestettiin asukastilaisuus, jossa esiteltiin suunnitteluhanketta. Katusuunnitelmaluonnokset ovat nyt esillä Osallistuva Vantaassa sekä alla. Katusuunnitelmaluonnoksia on mahdollista kommentoida 1.6.–15.6. välisenä aikana. Tarkemmat ohjeet kommentointiin löytyvät Osallistuva Vantaasta.
Alla kootusti vastauksia asukastilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin.

Vihertien ja Viherkujan asukastilaisuus 5.5. - Vastauksia asukkaiden kysymyksiin

Vihertien ja Viherkujan suunnittelualueen rajaus
Vihertien ja Viherkujan suunnittelualueen rajaus

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma

Jokiuomapuisto

 • Yleissuunnittelun tavoitteena on alueen toimintojen mm: leikkipaikan, tapahtumakentän, matonpesupaikan ja hulevesialtaan ja siihen liittyvien alueiden toimintojen kehittäminen vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita.

Kaivokselan liikuntapuisto

 • Kaivokselan liikuntapuiston keskikentän suunnittelua edistetään yhdessä paikoitusalueen suunnittelun kanssa. Myös kuntoportaiden sijoittamista alueelle tutkitaan.

Laajavuorenpuisto

 • Leikkipaikka suunnitellaan kaikkia ikäryhmiä palvelevaksi viihtyisäksi ja turvalliseksi kokonaisuudeksi.

Paalukylänpuisto

 • Paalukylänpuiston kunnostaminen Myyrmäen keskustan uuden ilmeen mukaiseksi.

Pellaksenoja

 • Pellaksenojaa siirretään tulevan Luhtitien jatkeen tieltä etelämmäksi.

Perkiö

 • Koukkuniityn uusi korvaava leikkipaikka suunnitellaan vähemmän meluisalle Perkiö-nimiselle viheralueelle.

Vapalanmetsä ja Raappavuori

 • Vapaalanmetsään tehdään uusia reittejä, matonpesupaikka ja koira-aitauksia sekä muutetaan viljelypalsta-aluetta.

Varistonniityn raittisilta Varistonojan yli

 • Raittisillan kaidekorjaus

Viherpuisto asukaspuisto

Varistonniityn raittisilta Varistonojan yli

 • Raittisillan kaidekorjaus

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma

Jokiuomanpuisto

 • Puistossa olevat kaksi puistosiltaa ja pato uusitaan.

Myyrmäen urheilupuisto, skeittipaikka

 • Urheilupuiston perusparannusta jatketaan skeittipuiston rakentamisella.

Ajankohtaista