Kivistö

Tälllä sivulla esitellään vuoden 2022 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Kivistön alueella.


Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma

Katujen suunnittelukohteita

Kivistöntähti ja Puu-Kivistön aloituskorttelit

Kivistöntähti
 • Kivistöntähti ja Puu-Kivistön aloituskorttelit asemakaava-alueiden katu- ja puistosuunnitelmaluonnokset ovat nyt esillä tällä sivustolla sekä osoitteessa osallistuvavantaa.fi. Ne löytyvät Osallistuva Vantaasta Kivistön keskustan kehitys -projektin alla olevan linkin takaa (https://osallistuvavantaa.fi/p/3juh7sh4y6tt). Suunnitelmia esitellään sivustolla myös videolla.
 • Suunnitelmaluonnoksia on mahdollisuus kommentoida 26.10.-8.11. välisenä aikana Osallistuva Vantaassa, josta löytyvät myös tarkemmat ohjeet kommentointiin.
 • Valmiit katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset on tarkoitus asettaa nähtäville joulukuussa 2020.
 • Katujen suunnitelmaluonnokset:

Kivistöntähti ja Puu-Kivistön aloituskorttelit, koostepiirustus
Kivistön puistokatu välillä Kivistöntähti-Onnenkivenpuisto, katusuunnitelman luonnos
Korukivenkatu, katusuunnitelman luonnos
Korukivenkuja, katusuunnitelman luonnos
Korukivenpolku, katusuunnitelman luonnos
Kvartsiraitti välillä Timanttikuja-Puuhelmenpuisto, katusuunnitelman luonnos
Serpentiinikivenkatu, katusuunnitelman luonnos
Serpentiinikivenkuja, katusuunnitelman luonnos
Serpentiinikivenpolku, katusuunnitelman luonnos
Sinisafiirinpolku välillä Kivistöntähti-Serpentiinikivenkatu, katusuunnitelman luonnos
Sporttilaituri, katusuunnitelman luonnos
Timanttikuja, katusuunnitelman luonnos
Timanttipolku, katusuunnitelman luonnos
Katusuunnitelmien tyyppipoikkileikkaukset, luonnos

 • Puistojen suunnitelmaluonnokset:

Kivistöntähti, puistosuunnitelman luonnos
Korukivenkallio, puistosuunnitelman luonnos
Onnenkivenpuisto, puistosuunnitelman luonnos
Serpentiinikivenpuisto, puistosuunnitelman luonnos
Puistosuunnitelmien tyyppipoikkileikkaukset, luonnos

Korukivenkallio

 • Puistosta laaditaan yleis- ja toteutussuunnitelmat. Puistoon suunnitellaan uudet kulkureitit siten, että oleva kallioalue ja sen kasvillisuus säilyy nykyisellään.

Onnenkivenpuisto

 • Puistosta laaditaan yleis- ja toteutussuunnitelmat. Puistoon suunnitellaan ulkoilureittiverkosto sekä välineitä leikkiin ja liikuntaan. Olevaa metsää säilytetään mahdollisimman paljon.

Serpentiinikivenpuisto

 • Puistosta laaditaan yleis- ja toteutussuunnitelmat. Olevaa puustoa säilytetään mahdollisimman paljon.

Sakastinpuisto

 • Rakentamissuunnitelmia päivitetään.

Petikko-Vehkala-reittiyhteys

 • Uuden yleiskaavan mukaisen latu-/ulkoilureittiyhteyden suunnittelu Myllymäenpuistosta tulevalta kehäradan alitukselta Petikon pääulkoilureitille.

Vantaanjoen varren ulkoilureitti

 • Vantaanjoen varteen laaditaan Vantaankosken ja Koivupään välille ulkoilureitin yleissuunnitelma.

Lavangon vallin maisemointi

 • Lavangon meluvallin maisemasuunnitelmat viimeistellään vastaamaan alueen tulevaa maankäyttöä.

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma

Timanttikiteenpuisto

 • Timanttikiteenpuiston rakentaminen jatkuu Aurinkokiven koulun laajennusosan valmistumisen jälkeen.

Keimolan Isosuon reitistö

 • Luonnonsuojelualueelle toteutetaan esteetön pitkospuureitti ja polkuyhteys. Suunnittelu on tehty yhteistyössä Vantaan ympäristökeskuksen kanssa.