Kivistö

Tälllä sivulla esitellään vuoden 2020 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Kivistön alueella.


Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma 2020

Kivistöntähti

  • Puistosta laaditaan yleis- ja toteutussuunnitelmat. Puistoon suunnitellaan kulkureitit, uutta kasvillisuutta ja hulevesien viivytystä.

Korukivenkallio

  • Puistosta laaditaan yleis- ja toteutussuunnitelmat. Puistoon suunnitellaan uudet kulkureitit siten, että oleva kallioalue ja sen kasvillisuus säilyy nykyisellään.

Onnenkivenpuisto

  • Puistosta laaditaan yleis- ja toteutussuunnitelmat. Puistoon suunnitellaan ulkoilureittiverkosto sekä välineitä leikkiin ja liikuntaan. Olevaa metsää säilytetään mahdollisimman paljon.

Serpentiinikivenpuisto

  • Puistosta laaditaan yleis- ja toteutussuunnitelmat. Olevaa puustoa säilytetään mahdollisimman paljon.

Sakastinpuisto

  • Rakentamissuunnitelmia päivitetään.

Petikko-Vehkala-reittiyhteys

  • Uuden yleiskaavan mukaisen latu-/ulkoilureittiyhteyden suunnittelu Myllymäenpuistosta tulevalta kehäradan alitukselta Petikon pääulkoilureitille.

Vantaanjoen varren ulkoilureitti

  • Vantaanjoen varteen laaditaan Vantaankosken ja Koivupään välille ulkoilureitin yleissuunnitelma.

Lavangon vallin maisemointi

  • Lavangon meluvallin maisemasuunnitelmat viimeistellään vastaamaan alueen tulevaa maankäyttöä.

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma 2020

Timanttikiteenpuisto

  • Timanttikiteenpuiston rakentaminen jatkuu Aurinkokiven koulun laajennusosan valmistumisen jälkeen.

Keimolan Isosuon reitistö

  • Luonnonsuojelualueelle toteutetaan esteetön pitkospuureitti ja polkuyhteys. Suunnittelu on tehty yhteistyössä Vantaan ympäristökeskuksen kanssa.

Ajankohtaista