Liikepaikanluovutuskilpailu - Tikkurilan jokirannan sauna-ravintola

Tikkurilan jokiranta, kuvaaja Alisa Kaukio

Vantaan kaupunki järjestää Tikkurilan jokirannassa avoimen liikepaikanluovutuskilpailun, jossa etsitään toteuttajaa sauna-ravintolalle arvokkaaseen kulttuurimaisemaan Keravanjoen varteen. Alue tullaan luovuttamaan voittaneelle taholle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella sauna-ravintolan ja siihen liittyvien toimintojen sijoituspaikaksi.

Kilpailualueen sijainti

Kilpailualue sijaitsee Vantaalla, Tikkurilan jokirannassa, Keravanjoen varrella Heurekansillan länsipuolella arvokkaassa kulttuurimaisemassa. Aluerajaus on tässä vaiheessa likimääräinen ja lopullinen sijoittuminen sekä vuokra-alueen koko ja muoto tarkentuvat valitun kilpailuehdotuksen pohjalta laadittavan asemakaavatyön yhteydessä. Kilpailualue ja siihen rajautuvat maa- ja vesialueet ovat kaupungin omistuksessa.

Kilpailun tavoite

Kilpailun tarkoituksena on löytää Tikkurilan jokirannan sauna-ravintola -hankkeelle toimija, joka vastaa hankkeen toteuttamisesta, investoinneista ja palveluntuottamisesta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Tikkurilan vetovoimaa, kaupunkikulttuuria, elävöittää kaupunkilaisten yhteistä ympäristöä, tukea kaupungissa viihtymistä, lisätä Tikkurilan jokirannan virkistyskäyttöä, rikastuttaa kaupunkikuvaa sekä tuoda jokirannan läheisyyteen uutta ympärivuotista liiketoimintaa.

Tarkoituksena on löytää arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen suunnitelma. Pääpaino on toteuttamiskelpoisessa liikeideassa sekä rakennuskokonaisuuden ja toimintojen maisemaan sovittamisessa.

Kilpailuaikataulu 9.6.-21.10.2021

  • Kilpailuaika alkaa 9.6.2021.
  • Ilmoittautumiset esittelytilaisuuteen 14.6.2021 klo 16.00 mennessä.
  • Kilpailun esittelytilaisuus 16.6.2021 klo 10.00 verkossa Teamsin välityksellä.
  • Kilpailua koskevat kysymykset tulee esittää 4.8.2021 kello 16.00 mennessä.
  • Vastaukset kysymyksiin pyritään antamaan viimeistään 12.8.2021.
  • Kilpailuehdotusten jättöaika päättyy 21.10.2021 kello 12.00.
  • Kilpailun tulos pyritään julkaisemaan joulukuussa 2021.

Kilpailuun osallistuminen

Kilpailu toteutetaan kaikille toimijoille avoimena kilpailuna. Kilpailu on suunnattu sauna-ravintolatoimijoiden, rakennuttajien, rakennusliikkeiden ja muiden organisaatioiden muodostamille suunnittelu- ja toteutusryhmille. Kilpailuehdokkaan tulee kyetä toteuttamaan hanke suunnitelmiensa sekä ideoidun liiketoiminnan pohjalta. Lisäksi ehdokkaan tulee täyttää yleiset taloudelliset ja tekniset edellytykset toteuttaa hanke sekä täyttää harmaan talouden torjunnan mukaiset vaatimukset.

Kilpailun esittelytilaisuus

Kilpailuun liittyvä esittelytilaisuus järjestetään 16.6.2021 klo 10.00. Esittelytilaisuus pidetään virtuaalisesti (Microsoft Teams/Microsoft TeamsLive), ja tilaisuuteen varataan aikaa noin 1 tunti. Tilaisuudessa on kilpailun teemaa koskevia asiantuntijoiden puheenvuoroja ja mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Osallistumislinkit toimitetaan sähköpostitse tilaisuuteen ilmoittautuneille. Ilmoittautumiset tulee lähettää sähköpostitse 14.6.2021 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: janne.juntunen(at)vantaa.fi.

Kilpailuohjelma sekä kysymykset ja vastaukset

Kilpailun tarkemmat tiedot ilmenevät kilpailuohjelmasta, joka löytyy tältä kilpailun internet-sivulta www.vantaa.fi/tikkurilanjokiranta/saunaravintola.

Kilpailua koskevat kysymykset tulee esittää sähköpostitse 4.8.2021 kello 16.00 mennessä osoitteeseen janne.juntunen(at)vantaa.fi. Viestin aiheeksi tulee laittaa ”Liikepaikanluovutuskilpailu - Tikkurilan jokirannan sauna-ravintola”.

Vastaukset määräaikaan mennessä esitettyihin kysymyksiin sekä kilpailuaikana tapahtuvat kilpailuohjelman mahdolliset täydennykset ja korjaukset, kilpailuehdotuksien laadintaan mahdollisesti vaikuttavat lisäohjeet ja kilpailuehdotusten jättämiselle varatun määräajan mahdollinen pidentäminen julkaistaan kilpailuaikataulussa esitetyssä määräajassa tällä internet-sivulla.

Vain edellä mainitulla tavalla kilpailuaikana annetut tiedot ovat kilpailun järjestäjää sitovia.

Kilpailuehdotus näytteillä

Ehdotusten jättöaikana saatiin yksi ehdotus, nimimerkiltään "Vuolle". Linkki ehdotuskoosteeseen löytyy tältä sivulta oikeasta reunasta. Ehdotuksesta kerättiin palautetta 24.11.2021 saakka.

Jatkotoimenpiteet

Vantaan kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kilpailun voittajan valintaa alustavan aikataulun mukaisesti joulukuussa 2021.

Hankkeen jatkosuunnittelu jatkuu yhteistyössä kaupungin kanssa asemakaavamuutostyön yhteydessä. Hankkeen toteutus vaatii asemakaavamuutoksen, jonka yhteydessä noudatetaan Maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kuulemismenettelyä, jolloin asianosaisille on mahdollisuus jättää mm. muistutuksia kaavahankkeesta.

Tiedustelut

Tiedusteluihin vastaa aluearkkitehti Marjaana Yläjääski, marjaana.ylajaaski@vantaa.fi, 040 591 3878

Tikkurilan jokirannan karttakuvassa sauna-ravintolan paikka
Tikkurilan jokirannan karttakuvassa sauna-ravintolan paikka

Ajankohtaista