Koivuhaan arboretum

Koivuhaan arboretumissa eli puulajipuistossa on tiedossa uudistuksia.

Arboretum eli puulajipuisto tarkoittaa puistomaisesti tai puistometsänä hoidettua aluetta, jossa esitellään erilaisia puita ja pensaita. Koivuhaassa sijaitseva arboretum on osa Tikkurilan keskuspuistoa. Arboretumin nykyiset osat on rakennettu 2000-luvun alussa.

Koivuhaan arboretumin puistosuunnitelman laatiminen on käynnistynyt vuonna 2017. Työ sisältää eteläosan laajennussuunnittelun ja pohjoisosan perusparannussuunnittelun. Arboretumin rakentaminen käynnistyy todennäköisesti aikaisintaan vuonna 2019.

Arboretumista laaditaan laajennussuunnitelma

Vuoden 2018 aikana laaditaan uusi puistosuunnitelma, joka sisältää eteläosan laajentamisen ja pohjoisosan kunnostamisen. Käyttäjien toiveita on kartoitettu asukaskyselyllä.

Suunnittelun tavoitteena on muodostaa toiminnallisesti ja esteettisesti monipuolista ympäristöä. Arboretumin käytävä- ja polkuverkostoa sekä pysäköintimahdollisuuksia kehitetään esteettömyys huomioiden. Nykyistä arvokasta kasvillisuutta säilytetään ja sitä täydennetään erikoispuulajeilla ja jalopuilla. Lajivalinnoissa huomioidaan mm. ilmastonmuutoksen vaikutukset. Levähdysalueet kutsuvat viihtymään alueella ja opasteet sekä infotaulut tukevat liikkumista ja tiedonsaantia. Arboretumista luodaan innostava ympäristö oppimiselle, virkistäytymiselle ja tapahtumille.

Ajankohtaista