Leppäkorpi

Idyllinen omakotitalo pihoineen Leppäkorvessa, kuvaaja Pertti Raami.

Leppäkorpi on Korson suuralueen pohjoinen kaupunginosa Keravan rajalla. Siellä asuu 2 500 asukasta. Se jakautuu läntiseen Leppäkorven omakotiasutukseen ja itäisiin luontoalueisiin. Asuntokannasta puolet on omakotitaloja ja puolet rivitaloja. Erityisesti 2000-luvulla kaupunki luovutti alueelta useita pientalotontteja. Leppäkorvessa asuu paljon lapsiperheitä, sillä lähes neljännes asukkaista on alle 16-vuotiaita ja alle 7-vuotiaitakin on 10 %. Leppäkorvella on oma Ilvespuiston päiväkoti ja Leppäkorven koulu sekä päiväkoti sijaitsevat Metsolan puolella. Muut lähipalvelut löytyvät Korson keskustasta. Leppäkorpeen pääsee parhaiten Korsosta ja Lahdenväylältä Leppäkorventietä pitkin ja sitä pitkin kulkevat myös useat bussireitit. Lähin rautatieasema on Korsossa.

Kuten kaikki Korson kaupunginosat, myös Leppäkorpi on erittäin luonnonläheinen. Yli puolet sen pinta-alasta on metsää. Metsolansuon luontoalue kattaa siitä ison osan ja sitä kiertää myös Leppäkorven kuntorata. Suolta virtaa Metsolansuonojan puro Lahdenväylän ali Keravanjokeen. Leppäkorven koilliskulmassa sijaitsee Oljemarkinmetsä. Asuinalueen sisällä on useita puistoja, kuten Kontiopuisto, Ilvespuisto, Ahmapuisto ja Lumikkopuisto. Leikkipuistoja alueella on neljä. Yksi niistä löytyy Leppäkorven maauimalan eli Sandin vierestä, joka sijaitsee asuinalueen keskellä. Se on suosittu uimapaikka, jonka yhteydessä toimii idyllinen kioskikahvila.

Ajankohtaista