Kivistön yhteisöllisen korttelin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

Kuva: Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy


Vantaan kaupunki järjesti Kivistön yhteisöllisen korttelin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun 29.5.-29.9.2017.

Vantaan kaupunkinsuunnittelulautakunta 20.11.2017 valitsi kilpailun voittajaksi kilpailuehdotuksen Korttelikylä, jonka rakennuttajina toimivat YIT Rakennus Oy ja Asuntosäätiö.

Kilpailu oli suunnattu kilpailijaryhmille, joissa on mukana vähintään kaksi nimettyä rakennuttajaa. Kilpailun tavoitteena oli luoda Kivistön keskustaan yhteisöllinen ja omaleimainen asuinkortteli, jossa asukkaat voivat elää aktiivista ja yhteisöllistä kaupunkielämää. Kilpailuohjelmassa haettiin korttelin asukkaiden yhteisöllisyyttä mahdollistavia ideoita ja ratkaisuja.

Kilpailutontin 23151/3 kokonaisrakennusoikeus on 11 730 k-m2, josta noin puolet osoitetaan valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon ja noin puolet vapaarahoitteiseen omitusasuntotuotantoon. Molemmissa hallintamuodoissa kolmioita tai isompia huoneistoja tulee olla vähintään 40 prosenttia asunnoista.

Ajankohtaista