Kivistön koulun alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

Vantaan kaupunki järjesti suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun Kivistön koulun ympäristön tonteista. Kilpailun tavoitteena on suunnitella ja tuottaa laadukkaita, kustannustasoltaan kohtuullisia asuntoja.

Kilpailulla etsitään toteuttajia kahden korttelin asuinrakennuksille. Kilpailualue on jaettu kolmeen kilpailukohteeseen ja sillä on asuinrakennusoikeutta yhteensä 28 400 kerrosneliömetriä, mikä tarkoittaa lähes 500 asuntoa.

Asuinrakennusoikeuden lisäksi katujen varsilla pohjakerrokseen saa rakentaa asukkaiden yhteiskäyttötiloja sekä liike-, työ- ja palvelutiloja. Pysäköintitalon suunnittelu annetaan kilpailun voittajille myöhemmin tehtäväksi. Asuinrakennuksissa on sekä vapaarahoitteisia omistus- ja vuokra-asuntoja että korkotuettuja ARA-vuokra- ja asumisoikeusasuntoja.

Alue sijaitsee kehäradan Kivistön aseman välittömässä läheisyydessä ja on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Kaupunki purkaa alueella olevan vanhan koulurakennuksen. Kilpailualueella on voimassa asemakaava.

Laatua edullisesti

Kilpailulla Vantaan kaupunki haluaa tukea rakentamisen laadun ja kustannustason edullisuuden kehittämistä. Siksi kilpailun teemana on edullista laatua asumiseen. Lisäksi tavoitteena on muodostaa laadukasta kaupunkikuvaa, edistää kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja, liittää taide rakennettuun ympäristöön sekä muodostaa hyvät ja toimivat asuin-, yhteiskäyttö- ja ulkotilat.

Kilpailu on suunnattu rakennuttajille ja rakentajille suunnitteluryhmineen kutsukilpailuna. Kilpailun ilmoittautumisaika päättyi 9.12.2016.

Tavoitteena on saada kilpailu ratkaistua syyskuun 2017 loppuun mennessä. Toteuttajiksi valitaan laatuarviointien ja tarjotun hintatason perusteella 2-3 ryhmää, enintään kaksi kohdetta samalle ryhmälle. Kilpailun voittajilla on oikeus ostaa kilpailun kohteena olevat tontit kilpailuohjelmassa ilmoitettuun hintaan. Kilpailukohteiden rakentaminen on aloitettava vuoteen 2020 mennessä.

Vantaan kaupunginhallitus on päättänyt kilpailun järjestämisestä 24.10.2016.

Ajankohtaista