Putkijäte

Kivistön putkijäteasema

Kivistössä on käytössä putkijätejärjestelmä. Järjestelmän ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön elokuussa 2015 ja se tulee ulottumaan koko Kivistön uuden keskustan alueelle.

Miksi Kivistössä on putkijätejärjestelmä?

Putkijätejärjestelmä kannustaa asukkaita jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen. Se on hygieeninen, helppokäyttöinen ja turvallinen. Jätteiden putkikeräysjärjestelmä alentaa energiakustannuksia ja sen ympäristövaikutukset ovat pienemmät verrattuna perinteiseen jätteen keräykseen.

Putkikeräysjärjestelmän myötä jäteautojen liikenne meluineen ja pakokaasuineen asuinalueelta poistuu, mikä myös parantaa liikenneturvallisuutta. Putkijärjestelmän alueella pihoille ei myöskään tarvitse erillisiä jätekatoksia tai -astioita.

Lisätietoja Kivistön Putkijäte oy:n sivuilla kivistonputkijate.fi