Länsimäki

Kuntopuisto Länsimäessä, kuvaaja Pertti Raami.

Länsimäki on Hakunilan suuralueen toinen urbaani keskus, jossa asukkaita on noin 5 600. Historiallisesti se on syntynyt Westerkullan kartanon maille. Nykyään se on osa yhtenäistä kaupunkialuetta Rajakylän ja Helsingin Mellunmäen kanssa. Asuntokannasta lähes 90 % on kerrostaloja ja noin 10 % rivitaloja. Palvelut keskittyvät Länsimäen ostoskeskukselle sekä Mellunmäen puolelle. Mellunmäestä pääsee myös metrolla Itäkeskukseen, Helsinkiin ja Espooseen. Länsimäessä on oma yhtenäiskoulu, useita päiväkoteja, avoin päiväkoti, asukaspuisto sekä kirjasto ja nuorisotila. Se on myös Vantaan kansainvälisintä aluetta, sillä noin kahdella viidestä asukkaasta on äidinkielenään muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Alueella toimii aktiivista kansainvälistä yhteisötoimintaa, kuten tapahtumia, kerhoja ja kursseja.

Iso osa Länsimäen pinta-alasta on vihreää ja jopa täysin rakentamatonta. Suurimpia puistoja ovat Juoksuhaudanpuisto ja Kuntopuisto. Pelloilla kulkee talvisin ladut. Lähellä ovat myös historialliset Myllymäen linnoitusalueet, jotka rakennettiin Venäjän vallan aikana Pietarin puolustuksen vahvistamiseksi. Niillä kulkee vanha tykkitie. Liikunnanharrastajille palveluita löytyy ulkoilureittien lisäksi Rajakylän puoleisesta liikuntapuistosta sekä tennis- ja liikuntahalleista. Länsimäen koululla on myös oma koripallokenttä ja talvisin latu. Vartiopuistosta löytyy koirapuisto.

Ajankohtaista