Ylästö

Ylästön omakotialuetta Metsäniityntiellä, kuvaaja: Pertti Raami.

Ylästö on Aviapoliksen suuralueen läntisin kaupunginosa. Siellä asuu noin 5000 asukasta ja se on Pakkalan jälkeen toiseksi suurin suuralueen kaupunginosista. Ylästö on ollut keskiaikainen asuinpaikka ja nykyisin pääosin omakotialuetta, jota on rakennettu eri aikakausina. Se jakautuu alueellisesti Ylästöön, Tolkinkylään ja Tolkinmetsään sekä Voutilan yritysalueeseen. Asuinalueet ovat Vantaan lapsiperhevaltaisimpia alueita. Alueella toimii useita päiväkoteja ja Ylästön koulu, joka laajenee yhtenäiskouluksi. Ylästöllä on myös oma lähikauppa, ja kauppakeskus Jumbo on vain reilun kolmen kilometrin päässä.

Metsä- ja peltoalueet ympäröivät koko Ylästöä ja Vantaanjoki rajaa sitä länsi- ja eteläreunoilla. Joen varresta löytyvät lohikalastuksen keskus Pitkäkoski sekä Ruutikoski luonnonsuojelualueineen. Ylästön länsilaidalla on Silvolan tekojärvi, josta johdetaan suurin osa pääkaupunkiseudun juomavedestä. Asukkaat arvostavatkin alueen peltomaisemaa ja lähimetsiä sekä yhteisöllisyyttä, ystävällisyyttä sekä yleistä kylämäisyyttä. Alueella on omia urheiluseuroja ja tapahtumia on jo pitkään järjestänyt Ylästön kyläyhdistys. Tunnettu Ylästön tapahtuma on elo-syyskuun vaihteessa järjestettävä Ylästö-päivä.

Ajankohtaista