Maapolitiikka

Kehä 3 ilmakuva

Vantaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt maa- ja asuntopoliittisen ohjelman päämäärät, tavoitteet ja toimenpiteet 18.6.2018.

Ohjelman mukaiset päämäärät ovat:
1. maa- ja asuntopolitiikka on vastuullista, pitkäjänteistä ja taloudellisesti kestävää
2. suunnitellaan vetovoimaisia asunto- ja työpaikka-alueita palveluineen
3. tontinluovutus on avointa, tasapuolista ja kilpailua edistävää.

Tutustu tarkemmin Vantaan maa- ja asuntopoliittisiin linjauksiin

Tontit ja maanhankinta

Tontit ja maanhankinta -yksikön maankäyttöinsinöörit ja -teknikko hoitavat Vantaan maapolitiikkaan liittyviä tehtäviä, kuten

  • maan hankintaa, myymistä ja vuokraamista
  • määrittävät katualuekorvauksia
  • antavat rajanaapurin suostumuksia ja lausuntoja
  • antavat maankäyttölupia rakentamattomille tonteille (katu- ja viheralueiden luvat kuntatekniikan keskuksesta lupapiste.fi-portaalin kautta)
  • solmivat rasite- ja yhteisjärjestelysopimuksia

Asiantuntijat palvelevat asiakkaita virastossa ja puhelimitse. Käyntiosoite on Kielotie 28.

Tapaamisaika tulee varata etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla. Virastossa on kulunvalvonta.

Tonttiyksikön aluejakokartta

Yksi tärkeimmistä maapolitiikan keinoista on maanhankinta. Vantaan kaupungin maa- ja asuntopoliittisten linjausten mukaan kaupunki hankkii maata alueilta, jotka tukevat kaupungin pitkän aikavälin strategioiden toteuttamista ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Vantaan kaupunki käyttää maanhankinnassa ensisijaisesti vapaaehtoisia kauppoja sekä tarvittaessa etuosto-oikeutta ja lunastusta.

Vantaan kaupunki hankkii maata aktiivisesti kaupungin kehittämistä varten ja kaavojen toteuttamiseksi. Mikäli harkitset maan myymistä Vantaalla, ota yhteyttä Tontit ja maanhankinta -yksikön asiantuntijoihin.

Vantaan maanomistus 2018

Ajankohtaista