Päätöskäsittelyssä

Kaupunkiympäristölautakuntassa 18.1.2022 mm. seuraavat asemakaava ja yleiskaava asiat

Vantaan Ratikan Tikkurilanraitio

Tavoitteena on varmistaa sujuvat vaihtoyhteydet ratikasta juniin ja busseihin Tikkurilan rautatieaseman laitureiden alapuolella. Kaavassa osoitetaan tila Ratakujan linjauksen mukaiselle ratikan tunnelille Väritehtaankadun ja Tikkurilantien sekä Kielotien ja Tikkuraitin risteysten välille
Lue lisää Tikkurilanraition kaavasta.

Laurintie 142-144

Käyttämättä jäänyt linja-autopysäkin tilavaraus liitetään kahteen omakotitonttiin.
Lue lisää Laurintien kaavasta

Kaavoitusohjelman 2022 hyväksyminen

Tutustu kaavoitusohjelmaan ja -katsaukseen.

Myyr Yorkin Sporttikorttelit, suunnittelu ja tontinluovutuskilpailun tulos / Asemakaavamuutos 002363 Kivikirveenkuja

Vantaan kaupungin lausunto Tuusulan yleiskaavaehdotuksesta 2040 II

Kaupunginhallituksessa 17.1.2022. mm. seuraavat asemakaava-asiat

Tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden päätös / 232500 Asemakaava, Kivistöntähti, 23 Kivistö

Tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden päätös / Asemakaava ja asemakaavan muutos 232400 ja tonttijako, 23 Kivistö, Puu-Kivistön aloituskorttelit

Kaupunginvaltuustossa 13.12. mm. seuraavat asemakaava-asiat

Silkkitehtaantielle asumista

Kaava-alue sijoittuu Tikkurilan keskustan eteläosaan, Kielotien varteen, vanhan silkkitehtaan naapuriin. Liike- ja toimistorakennusten korttelialue muutetaan asuinkerrostalorakentamiseen soveltuvaksi. Kielotien puoleiseen katutasoon edellytetään liiketilaa. Rakennusten korkeus on Kielotien puolella 8–12 kerrosta, Silkkitehtaantien puolella maltillisemmin 4–6 kerrosta.

Kaavamuutos tehtiin aluksi koko korttelin alueelle, mutta eteläisempään osaan päädyttiin lopulta käytännössä vain päivittämään pysäköintinormia.

Lue lisää Silkkitehtaantien kaavasta

Hakunilan keskustassa Hiirakkokujalle asuinkerrostaloja ja uutta liike- ja palvelutila

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Hakunilaan suunnitellun ratikan varteen uusi kerrostalorakentaminen monipuolistamaan alueen nykyistä asuntotarjontaa ja kaupunkikuvaa. Alueella jo olevissa kuudessa talossa kerrosalaa on 19 850 kem2 ja 257 asuntoa.

Lue lisää Hiirakkokujan kaavasta.

Kaupunginhallituksessa 13.12. mm. seuraavat asemakaava-asiat

Viertolassa Neilikkapolku 12:een kaksi kerrostaloa

Kaava-alue sijoittuu Viertolaan, Peltolantorin lounaiskulmalle. Nykyiset paritalot korvataan kahdella kerrostalolla, joiden kerrosluvut ovat viisi ja kuusi. Rakennusoikeus on yhteensä 3 170 kerrosneliömetriä, josta asuntojen osuus on 3 100 k-m2 ja liiketilan 70 k-m2.

Lue lisää Neilikkapolun kaavasta.

Ylästössä Kalliosolantiellä muutetaan tontin käyttötarkoitus

Lue lisää Kalliosolantien kavasta.

Hämeenlinnanväylän tiealue sekä Palotien ja Yhtiönkujan alue

Kehä II:n tievarauksen paikalle suunnitellaan yhdyskatua Hämeenlinnanväylältä Vanhalle Kaarelantielle, jonka risteykseen tulisi kiertoliittymä.
Lue lisää Yhtiönkujan kaavasta.

Kaupunkiympäristölautakuntassa 30.11.2021 mm. seuraavat asemakaava-asiat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat

Kaupunginhallituksessa 15.11. mm. seuraavat asemakaava-asiat

Hanaböleen Rosenlundin alueelle täydennetään omakotitaloja

Rosenlundin asemakaava mahdollistaa nykyisten asukkaiden pääsyn vesihuollon piiriin. Kaava mahdollistaa yhteensä 24 erillispientalotonttia ja näihin liittyviä talousrakennuksia erillistonteille sekä yhden maatilan talouskeskusten korttelialueen.

Lue lisää Rosenlundin asemakaavasta.

Kaupunginhallituksessa 1.11. mm. seuraavat asemakaava-asiat

Backaksen kartanon alueelle elämyspuisto

Tavoitteena on suojella historiallinen kartanomiljöö, mahdollistaa alueelle tapahtuma- ja elämyspuiston rakentaminen, uuden päivittäistavaramyymälän rakentaminen sekä Ylästöntien varteen uusien asuinrakennusten rakentaminen. Kartanomäki säilyisi jokseenkin nykyisellään. Kaavaa käsittään uudelleen 21.9. Lue lisää Backaksen kaavasta.

Kaupunginhallituksessa 25.10. mm. seuraavat asemakaava-asiat

Länsimäen kaavarunko

Alue rajautuu pohjoisessa Porvoonväylään ja idässä Kehä III:seen. Tulevaisuudessa Länsimäen kehitys tukeutuu Vantaan ratikkaan. Työllä halutaan turvata keskustan kehitys, kuten täydennysrakentaminen, laajeneminen koilliseen sekä kävely- ja ulkoilureitit. Työ ohjaa asemakaavoitusta. Lue lisää kaavarungosta kaavasta.

Kaupunginhallituksessa 6.9. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Aviapoliksessa Markkatielle hotelli, toimistoa ja asumista

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uuden hotellin, toimistotilan, asuinkerrostalojen sekä pysäköintilaitoksen rakentaminen. Kortteli sijaitsee näkyvällä paikalla Tikkurilantien ja Lentoasemantien kulmassa ja on kävelymatkan päässä Aviapoliksen rautatieasemalta. Alue on osa uudistuvaa Huberilaa, josta rakentuu elävää ja viihtyisä kaupunkiympäristöä.

Lue lisää Markkatien kaavasta.

Kaupunginhallituksessa 15.6. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Kivistön Lumikvartsi

Kivistön Lumikvartsin asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella laajennetaan Kivistön keskustaa Kehäradan eteläpuolen vielä rakentamattomalle alueelle ja mahdollistetaan koteja noin 1 200 asukkaalle, kaksi päiväkotia, koirapuisto sekä muita keskustapalveluita. Suunnitelmalla rakennetaan kestävää ja resurssiviisasta kaupunkia: elävää ja urbaania keskusta-aluetta, jossa kävely-ympäristö ja vehreys tulevat ensin. Lue lisää kaavasta.

Vantaa liikenne 2020 -selvitys

Kaupunginhallituksessa 10.5. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Kivistön keskustaan uutta asuntorakentamista, Kvartsikulma

Kvartsikulman asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella mahdollistetaan tiivistä, resurssiviisasta asuntorakentamista, joka jatkaa Kivistön keskustan kaupunkirakennetta, elävöittää kaupunkikuvaa ja täydentää keskusta-alueen palvelu- sekä viherrakennetta. Asemakaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 46 200 k-m2, josta asumisen osuus on 44 500 k-m2. Asia jätettiin pöydälle. Lue lisää kaavasta.

Ajankohtaista