Päätöskäsittelyssä

Kaupunginvaltuustossa 12.4. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Aviapoliksessa Grand Wing alueelle toimistoja, hotelli ja elämyskeskus

Grand Wing kaava-alueelle rakennetaan toimistoja, hotelli ja elämyskeskus sekä näitä palveleva pysäköintitalo. Kaavamuutosehdotus on osa tekeillä olevaa koko korttelia koskevaa kaavamuutosluonnosta, johon suunnitellaan myös asumista.

Kaavaan tulee yhteensä 24 195 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta. Kaavassa annettu kerroskorkeus on 8 kerrosta, osa rakennuksista rakentuu luultavasti tätä matalammiksi. Käyttötarkoitus muuttuu toimistorakennusten korttelialueesta, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi ja katualueeksi. Alue on nykyisellään pääosin matalaa pensaikkoa ja puustoa.Lue lisää kaavasta

Hämevaarassa Vieteririnteelle pientalotontteja

Vieteririnteelle asemakaavoitetaan neljä uutta pientalotonttia, rakennusoikeutta 1 100 k-m2 +taloustiloja 160 k-m2. Näiden keskimääräinen tonttitehokkuus e = 0,27 vastaa alueentonttitehokkuutta.Lue lisää kaavasta,

Tonttia laajennetaan Petikossa

Tiilenpolttajankuja 3b:n tonttia laajennetaan kapealle viheralueelle, jossa on hulevesioja. Lue lisää kaavasta.

Kaupunginhallituksessa 22.3. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Kivistön keskustan kaavarunko

Kaavarunko esittää vision kestävästä, kahden aseman kaupunkikeskustasta tavoitevuodelle 2050. Kaavarungolla osoitetaan Lapinkylän aseman toteuttamisen ja käyttöönoton edellyttämä asukasmäärä mahdolliseksi. Kivistön tiivis ja vehreä kaupunkikeskusta mahdollistaa tulevaisuudessa asumista 45 000 asukkaalle ja merkittävän määrän työpaikkoja ja palveluja. Sekoittunut, pienimittakaavainen kaupunkirakenne perustuu kävelyyn ja kohtaamispaikkojen syntymiseen kaupunkiympäristössä sekä luontoarvot ja biodiversiteetin huomioivaan viherrakenteeseen. Lue lisää kaavasta.

Lausunto Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 -ehdotuksesta

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 16.2. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Veromiehessä toimitilakohde Mondoa

Kehäradan pohjoisaseman lähiympäristöön, Lentoasemantien ja Ilmakehäntien kulmaan suunnitellaan toimitilarakennusten korttelialuetta, johon sijoitettaisiin hotelli, toimistorakennuksia, vehreä sisäpiha ja pysäköintilaitos. Alue on osa kehittyvää Aviapoliksen keskuksen kaupunkirakennetta. Lue lisää kaavasta.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 16.1. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Varistoon Matkatielle sähköasema

Varistoon Matkatielle haetaan erityisalueen asemakaavoittamista lähivirkistysalueelle sähköasemaa varten. Samalla asemakaavaa ajantasaistetaan muiltakin osin. Lue lisää kaavasta.

Kaupunginhallituksessa 25.1. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Hakunilassa Saagatien länsipäätyyn asumista ja lähivirkistysaluetta

Saagatien päässä sijaitseva julkisille lähipalveluille kaavoitettu, rakentamaton tontti muutetaan asuinkäyttöön. Suunnittelualue sijaitsee 1990-luvulla rakennetun asuinalueen laidalla. Asuinalueen katuverkko ja kunnallistekniikka on rakennettu suunnittelualueelle asti. Kaava-alueen laajuus on noin 1,7 hehtaaria, josta rakentamista osoitetaan noin 1,3 hehtaarin alueelle. Kerrosala on 6 700 k-m2, käsittäen sekä rivi- että kerrostaloja. Tämä mahdollistaa kodit noin 170 uudelle asukkaalle. Lue lisää kaavasta.

Pähkinänsärkijätielle asuinkerrostaloja

Lammaslammentien ja Pähkinärinteentien koillisnurkaan nykyisen risteyksessä olevan liikerakennuksen, sen pohjoispuolisen huoltotontin sekä itäpuolisen pysäköintialueen kohdalle suunnitellaan 6-8 -kerroksisia asuinkerrostaloja, joihintulee 350 asuntoa. Pysäköintilaitos tehdään noin 225 autolle sekä liiketilaa Lammaslammentien ja Pähkinärinteentien varrelle. Lue lisää kaavasta.

Petikossa Tiilenlyöjänkujalle liike- ja toimistotiloja

Osoitteessa Tiilenlyöjänkuja 1 tavoitteena on purkaa nykyinen vanhahtava punatiilinen teollisuusrakennus ja rakentaa sen paikalle uusi kaksikerroksinen liike- ja toimistorakennus autokauppaa varten. Lue lisää kaavasta.

Ajankohtaista