Nähtävillä olevat kaavat

Näihin kaavatöihin voit vaikuttaa juuri nyt

Seuraava asemakaavaluonnos kuulutetaan nähtäville MRA 30 §:n nojalla 25.1. - 23.2.2021.
Luonnos on nähtävillä maankäytön asiakaspalvelussa, Vantaa-info Tikkurila, 2. kerros, Ratatie 11, 01300 Vantaa sekä Vantaa-info Myyrmäki, Paalutori 3, 01600 Vantaa.

Asemakaavaluonnos 330200 Pirttiranta

Kaupunginosa 33 Seutula
kortteli 33011 ja suojaviheralueet .
Alue sijaitsee osoitteessa Pirttirannantie 9.

Lue lisää kaavasta.

Seuraava asemakaavamuutosehdotus kuulutetaan nähtäville MRA 27 §:n nojalla 25.1. – 23.2.2021.
Ehdotus on nähtävillä maankäytön asiakaspalvelussa, Vantaa-info Tikkurila, 2. kerros, Ratatie 11, 01300 Vantaa sekä Vantaa-info Myyrmäki, Paalutori 3, 01600 Vantaa.

Tiilenpolttajankuja 3 b asemakaavamuutosehdotus 002466 sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus

Kaupunginosa 26 Petikko osa korttelia 26108.
Alue sijaitsee osoitteessa Tiilenpolttajankuja 3 b.

Lue lisää kaavasta.

Kaupunginhallitukselle osoitettavat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100,
01030 Vantaan kaupunki, kirjaamo@vantaa.fi tai Vantaa-infojen toimipaikkoihin. Vantaa-infoilla on virka-ajoista poikkeavat aukioloajat.

Vantaalla 25.1.2021
VANTAAN KAUPUNGINHALLITUS

Asetettu nähtäväksi Vantaan kaupungin verkkosivuille http://www.vantaa.fi/kuulutukset