Nähtävillä olevat kaavat

Näihin kaavatöihin voit vaikuttaa juuri nyt

Seuraavat asemakaavamuutosehdotukset sekä tonttijakoehdotukset ja tonttijaon
muutosehdotukset kuulutetaan nähtäville MRA 27 §:n nojalla 15.9.-14.10.2021.
Ehdotukset ovat nähtävillä maankäytön asiakaspalvelussa, Vantaa-info Tikkurila,
2. kerros, Ratatie 11, 01300 Vantaa.

Silkkitehtaantien asemakaavamuutosehdotus 002435 ja tonttijakoehdotus sekä tonttijaon muutosehdotus

Kaupunginosa 61 Tikkurila, kortteli 61097 sekä katualuetta.

Alue rajautuu lännessä Kielotiehen, idässä Silkkipolkuun ja Silkkitehtaantiehen ja etelässä Silkkitehtaantiehen.

Lue tästä linkistä lisää Silkkitehtaantien muutoksesta.

Markkatie 12-20 asemakaavamuutosehdotus 002396 ja tonttijakoehdotus

Kaupunginosa 52 Veromies, osa korttelia 52131 sekä katualuetta

Alue rajautuu lännessä Lentoasemantiehen, pohjoisessa Tikkurilantiehen, idässä Robert Huberin tiehen ja etelässä rakentamattomiin toimitilatontteihin.

Lue tästä linkistä lisää Markkatien muutoksesta.

Kaupunginhallitukselle osoitettavat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100,
01030 Vantaan kaupunki, kirjaamo@vantaa.fi tai Vantaa-infojen toimipaikkoihin. Vantaa-infoilla on virka-ajoista poikkeavat aukioloajat.

Vantaalla 15.9.2021
VANTAAN KAUPUNGINHALLITUS

Seuraava kaavarunkoluonnos kuulutetaan nähtäville MRA 30 §:n nojalla 19.8.- 3.10.2021.
Luonnos on nähtävillä maankäytön asiakaspalvelussa, Vantaa-info Tikkurila, 2. kerros,
Ratatie 11, 01300 Vantaa.

Tikkurilan kaavarunko 2020 062700

Kaupunginosat 60 Hiekkaharju, 61 Tikkurila, 62 Jokiniemi, 63 Viertola ja 64 Kuninkaala

Alue rajautuu pohjoisessa Valkoisenlähteentiehen ja idässä Jokiniementiehen. Etelässä alue rajautuu Helsingin kaupungin rajaan ja lännessä alue ulottuu Talvikkitien länsipuolisiin sekä Peltolantoriin rajautuviin kortteleihin.

Lue tästä linkistä lisää kaavarunkoluonnoksesta

Tikkurilan kaavarunko 2020

Tikkurilan kaavarunko 2020 -luonnos on nähtävillä 19.8.-3.10.2021. Kaavarungossa tarkastellaan Tikkurilan tulevaisuutta vuoteen 2040 asti. Tavoitteena on ajallisesti kerroksellinen ja eloisa jokivarren kantakaupunki, jossa kaupunkiasumisen mahdollisuudet ovat monipuolisia, ja josta löytyy palveluita ja työpaikkoja. Alueen valtteja ovat hyvä saavutettavuus ja kattava vehreiden virkistysreittien verkosto. Kaavarunko mahdollistaa alueen tiivistymisen ja toiminnoiltaan sekoittuneen kaupunkirakenteen laajenemisen. Kaavarunko ei ole juridinen asiakirja, mutta se antaa suuntaa alueen kokonaisvaltaiselle kehitykselle.

Tutustu kaavarungon aineistoon.

Voit jättää mielipiteesi kirjaamoon kirjaamo@vantaa.fi 3.10.2021 mennessä.

Kaavarungosta on tehty esittelyvideo, joka on katsottavissa 13.9.-26.9.2021.
Voit lukea myös esityksen diat (PDF).

Kysy suunnittelijoilta!

Kaavarungon laatijat ovat tavattavissa Teams-päivystyksissä, joita järjestetään kolme. Päivystyksiin liitytään jonotustilan kautta, ja osallistujamäärästä riippuen voit joutua odottamaan hetken. Nauhoitamme tilaisuudet palautteen muistiin saamiseksi. Nauhoitukset tulevat ainoastaan suunnittelijoiden käyttöön. Osallistuessasi Teams-päivystykseen hyväksyt nauhoituksen. Jos et halua osallistua, lähetä meille kysymyksesi sähköpostilla tuuli.huhtala@vantaa.fi tai terhi.kuusisto@vantaa.fi

Tikkurilan kaavarunko 2020 -luonnos, Teams-päivystys 1, maanantaina 20.9.2021 kello 12-13

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tikkurilan kaavarunko 2020 -luonnos, Teams-päivystys 2, tiistaina 21.9.2021 kello 17-18

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tikkurilan kaavarunko 2020 -luonnos, Teams-päivystys 3, maanantaina 27.9.2021 kello 12-13

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä.

Kaupunginhallitukselle osoitettavat mielipiteet on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100,
01030 Vantaan kaupunki, kirjaamo@vantaa.fi tai Vantaa-infojen toimipaikkoihin.
Vantaa-infoilla on virka-ajoista poikkeavat aukioloajat.

Seuraava asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotus sekä tonttijakoehdotus kuulutetaan
nähtäville MRA 27 §:n nojalla 30.6.-30.8.2021.
Ehdotus on nähtävillä maankäytön asiakaspalvelussa, Vantaa-info Tikkurila, 2. kerros,
Ratatie 11, 01300 Vantaa sekä Vantaa-info Myyrmäki, Paalutori 3, 01600 Vantaa.

Kivistön lumikvartsin asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotus 232700 sekä tonttijakoehdotus

Kaupunginosa 23 Kivistö, asemakaavaa korttelit 23164 - 23169 ja 23126 sekä katu- ja virkistysalueet sekä asemakaavan muutosta osa katu- ja rautatiealuetta.

Alue rajautuu Kehärataan, kaupunginvaltuuston hyväksymään Kivistöntähden asemakaavaan ja toistaiseksi asemakaavoittamattomaan metsäalueeseen sekä Kehäradan ylityksen osalta Kivistön jäteaseman ja Puu-Kivistön asemakaavoihin.

Lue tästä linkistä lisää Lumikvartsin asemakaavan nettisivulta

Kaupunginhallitukselle osoitettavat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100,
01030 Vantaan kaupunki, kirjaamo@vantaa.fi tai Vantaa-infojen toimipaikkoihin.
Vantaa-infoilla on virka-ajoista poikkeavat aukioloajat.

Vantaalla 30.6.2021
VANTAAN KAUPUNGINHALLITUS

Asetettu nähtäväksi Vantaan kaupungin verkkosivuille http://www.vantaa.fi/kuulutukset

Ajankohtaista