Nähtävillä olevat kaavat

Näihin kaavatöihin voit vaikuttaa juuri nyt

Seuraavat asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotus ja asemakaavamuutosehdotukset sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotukset kuulutetaan nähtäville MRA 27 §:n nojalla
12.1.-10.2.2022.
Ehdotukset ovat nähtävillä maankäytön asiakaspalvelussa, Vantaa-info Tikkurila, 2. kerros, Ratatie 11, 01300 Vantaa.

Neilikkapolku 12 asemakaavamuutosehdotus 002444 ja tonttijaon muutosehdotus

Kaupunginosa 63 Viertola, osa korttelia 63125 ja katualueita.

Alue sijaitsee osoitteessa Neilikkapolku 12.

Lue lisää Neilikkapolun kaavamuutoksesta.

Ehdotukset, jotka ovat myös nähtävillä Vantaa-info Myyrmäki, Paalutori 3, 01600 Vantaa.

Yhtiönkujan asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotus 161800 ja tonttijakoehdotus sekä tonttijaon muutosehdotus

Kaupunginosa 16 Kaivoksela, asemakaava ja osa korttelia 16136 sekä katu- ja liikennealuetta. Asemakaavan muutos osat kortteleista 16136 ja 16137 sekä katu- ja liikennealuetta.

Alue on Helsingin kaupungin rajan ja Vanhan Kaarelantien välissä sekä Hämeenlinnanväylä, Kaivokselan eritasoliittymä, Laitilantie, osa Palotietä,Yhtiönkuja ja Vanha Kaarelantie 26.

Lue lisää Yhtiökujan kaavasta.

Kalliosolantie 7 asemakaavamuutosehdotus 002423

Kaupunginosa 40 Ylästö, osa korttelia 40105.

Alue sijaitsee osoitteessa Kalliosolantie 7.

Lue lisää Kalliosolantie 7 kaavamuutoksesta.

Kaupunginhallitukselle osoitettavat mielipiteet ja muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki, kirjaamo@vantaa.fi tai Vantaa-infojen toimipaikkoihin. Vantaa-infoilla on virka-ajoista poikkeavat aukioloajat.

Vantaalla 12.1.2022
VANTAAN KAUPUNGINHALLITUS

Asetettu nähtäväksi Vantaan kaupungin verkkosivuille http://www.vantaa.fi/kuulutukset

Ajankohtaista