Kaavatyöhön osallistuminen

Vantaankosken myllylle hotelli

Mylly kunnostetaan tapahtumakäyttöön ja sen viereen rakennetaan hotelli. Kaavatapaaminen 16.3. klo 17 myllyllä, Kuninkaantie 35.

Piikkirinteelle kerrostalo

Rajatorpassa Piikkirinne 3:n tyhjälle tontille kaavoitetaan kerrostaloa. Kaavatapaaminen 18.3. klo 17 Nuijatien ja Piikkirinteen kulmauksessaa.

Pientaloja Vantaanlaaksontien varteen

Osoitteessa Vanha Nurmijärventie 36 suunnitellaan lisää rakentamista.

Asukastilaisuus to 26.03 kl.17.30 tontilla, tapaaminen Vantaanlaaksontien ja Tuuliviirin risteyksessä.

Asukastilaisuus Kelokuusenkuja asemakaavasta sekä Luhtitien, Kelokuusenmäen ja Raappavuorentien katusuunnitelmista

Kelokuusenkujan kaava-alue sijaitsee Luhtitien molemmin puolin Myyrmäessä ja Luhtitien eteläpuolella Vapaalassa. Suunnittelualueelle Raappavuorentien varteen Kelokuusenkujan ja Kelokuusenpolun välille (kadut ovat vielä rakentamatta) laaditaan uusi asemakaava asuinkerrostalokortteleille, noin 200 asunnolle. Kaavatyöhön sisältyy Kolokallion, Kelokuusenmäen ja Vapaalanmetsän lähivirkistysalueita, joissa tarkistetaan kaavamerkintöjä ja -määräyksiä luontoarvojen osalta.

Tilaisuudessa esitellään myös alkavaa katujen suunnitteluhanketta. Luhtitie suunnitellaan välillä Vihdintie-Raappavuorentie. Luhtitien lisäksi suunnitellaan Kelokuusenmäen uusien asemakaava-alueiden kadut Kelokuusenrinne, -kuja ja -polku sekä Raappavuorentien länsipuolen uusi kevyen liikenteen väylä. Tilaisuudessa esitellään katujen yleissuunnitelmia sekä kerätään lähtötietoja suunnittelualueelta.

Asemakaavaa ja katujen yleissuunnitelmia esitellään to 12.3. klo 17:30-19:30 Uomarinteen koulun ruokalassa, Uomatie 6. Tervetuloa!

Pähkinänsärkijätielle asuinkerrostaloja

Lammaslammentien ja Pähkinärinteentien koillisnurkaan nykyisen risteyksessä olevan liikerakennuksen, sen pohjoispuolisen huoltotontin sekä itäpuolisen pysäköintialueen kohdalle suunnitellaan 6-8 -kerroksisia asuinkerrostaloja, pysäköintilaitos noin 225 autolle sekä liiketilaa Lammaslammentien ja Pähkinärinteentien varrelle.

Asukastilaisuus pidetään ti 24.3.2020 klo 17:30-18:30 Pähkinärinteen koulun ruokalassa, Mantelikuja 4.

Martinlaaksossa Laajakorvenkujalle kerrostaloja

SATO Oyj haluaa tiivistää tonttejaan lisärakentamisella osoitteissa Laajakorvenkuja 8 ja 10. Laajakorvenkuja 10:ssä tontti laajenee viereiseen Laajakorven puistoon noin 10 metrin levyisellä kaistaleella. Rakennukset ovat viisikerroksisia ja kerrosala yhteensä noin 3500 k-m².

Suunnittelija paikalla Laajakorvenkujan kääntöpaikalla 17.3.2020 klo 17-18.

Katsaus Tikkurilan alueen asemakaavoitukseen

Tikkurilaa on rakennettu viime vuosina rivakasti. Keskustaan tehdään kaavarungon tarkistusta, jossa pureudutaan kävelykeskustan, asemanseudun ja Kielotien kortteleihin. Työ valmistuu vuoden 2020 aikana. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan kaavarungosta ja muista ajankohtaisista kaavoista.

Ti 31.3. klo 17:00 – 19:00, Kaupungintalo, Valtuustosali, Asematie 7.

Asukaskysely Pähkinärinteen alueen asukkaille

Kysely koskee Pähkinärinteen alueen kehittämistä. Tällä kyselyllä Vantaan asemakaavoitus haluaa kartoittaa asukkaiden ja muiden alueella toimivien mielipiteitä alueen ominaispiirteistä, kehittämistarpeista sekä liikkumisesta alueen jatkosuunnittelua varten. Kysely on auki 13.1. - 31.3.2020. Vastaa kyselyyn.

Myyrmäessä maaliskuussa asukastilaisuuksia

Alkavia kaavatöitä esitellään:
Kelokuusenkuja, to 12.3. 17:30-18:30, Uomarinteen koulu
Laajakorvenkuja 8 ja 10, 17.3.klo 17-18, kääntöpaikka
Piikkirinne 3, ke 18.3. klo 17.00, Tapaaminen Nuijatien ja Piikkirinteen kulmauksessa
Vantaankosken mylly, ma 16.3. klo 17.00, Kuninkaantie 35
Pähkinänsärkijä, ti 24.3. klo 17:30-18:30 Pähkinärinteen koulu

Kivistössä järjestettiin avoimet ovet

Ajankohtaisiin asemakaavatöihin pääsi tutustumaan tilaisuudessa 30.1. Aiheina oli mm. Turkoosikehän ja Lumikvartsin asemakaavat. Jos et pääsyt paikan päälle voit tutustua diaesityksiin:

Lumikvartsin asemakaavan esitys

Turkoosikehän asemakaavan diaesitys

Kivistön kaavojen sivulle

Tilaa alueellinen kirje

Vantaan alueelliset uutiskirjeet valottavat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, kaupungin suuralueiden kaavoitus- ja kehittämissuunnitelmia sekä asukastilaisuuksia.

Ajankohtaista

Twitter