Kaavatyö alkaa

Nyt on osallistumisen ja arvioinnin aika!

Tilanne 12.3.2020 alkaen: Perustuen tämänhetkisiin valtakunnallisiin suosituksiin koronaviruksen leviämisen estämiseksi, kaavatöihin liittyvät yleisötilaisuudet ja -tapaamiset perutaan toukokuun loppuun (31.5.2020) saakka.

Olethan huomannut, että kaikista kaavatöistä on oma verkkosivu. Sivulta löytyy kaavaa suunnittelevan henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Tonttien laajennuksia Petikontiellä

Petikossa Petikontie 23-25:n ja Kaakelikaari 2b:n toteille haetaan liikerakennusten korttelialueen, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön KM, sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen T laajentamista autopaikkojen korttelialueelle LPA ja yleiselle pysäköintialueelle LP. Rakennusoikeudet tarkistetaan.

Varistoon Matkatielle sähköasema

Varistoon Matkatielle haetaan erityisalueen asemakaavoittamista lähivirkistysalueelle sähköasemaa varten. Samalla asemakaavaa ajantasaistetaan muiltakin osin.

Tikkurilan kaavarunko

Tikkurilaa on rakennettu viime vuosina vauhdikkaasti. Keskustaan tehdään kaavarungon tarkistusta, jossa pureudutaan kävelykeskustan, asemanseudun ja Kielotien kortteleihin. Työ valmistuu vuoden 2020 aikana. Työn alla oleva Tikkurilan kaavarunko 2020 on suunnitelma, joka ohjaa tulevaisuuden asemakaavoitusta. Työssä mietitään Tikkurilan tulevaisuutta 2040-luvulle asti. Kaavarunkoalue sijaitsee Tikkurilan keskustassa ja sisältää koko Tikkurilan kaupunginosan. Tämän lisäksi alueeseen kuuluu osia Jokiniemestä, Hiekkaharjusta, Viertolasta ja Kuninkaalasta. Tietoa Tikkurilan kaavarungosta.

Kaavarunkotyöstä tehty kysely on auki 17.3.-7.5.2020. Vastaa kyselyyn.

Veromiehessä toimitilakohde Mondoa käynnistyy

Kehäradan pohjoisaseman lähiympäristöön, Lentoasemantien ja Ilmakehäntien kulmaan suunnitellaan toimitilarakennusten korttelialuetta, johon sijoitettaisiin hotelli, toimistorakennuksia, vehreä sisäpiha ja pysäköintilaitos. Alue on osa kehittyvää Aviapoliksen keskuksen kaupunkirakennetta.

Aviapoliksen teematyö ohjaa kokonaisvaltaisesti alueen suunnittelua

Työllä ohjataan alueen asemakaavamuutoksia ja niihin liittyviä muita maankäytön suunnitelmia. Teematyössä tutkitaan mm. kaupunkivihreän sijoittumista, kävely-ympäristön periaatteita ja alueen kaupunkikuvallista identiteettiä. Työ keskittyy Veromiehen kaupunginosaan sekä osin Pakkalan pohjoisosiin. Tavoitteena on tehdä jopa 20000 uuden asukkaan kaupunginosa sekä työpaikka-alue kymmenille tuhansille työntekijöille.

Kerro mielipiteesi Veromies-Pakkalan kehittämisestä!

Kyselyn tuloksia hyödynnetään tekeillä olevassa Aviapoliksen asemakaavoituksen teematyössä, jossa tutkitaan mm. kaupunkivihreää, kävely-ympäristöä ja alueen identiteettiä. Teematyö luo pohjaa tuleville asemakaavamuutoksille.

Kysely on auki 27.2. – 15.4.2020. Vastaa kyselyyn osoitteessa: https://webropol.com/s/aviapolisteemat

Kelokuusenkujalle kerrostalo 200 asunnolle

Kelokuusenkujan kaava-alue sijaitsee Luhtitien molemmin puolin Myyrmäessä ja Luhtitien eteläpuolella Vapaalassa. Suunnittelualueelle Raappavuorentien varteen Kelokuusenkujan ja Kelokuusenpolun välille (kadut ovat vielä rakentamatta) laaditaan uusi asemakaava asuinkerrostalokortteleille, noin 200 asunnolle. Kaavatyöhön sisältyy Kolokallion, Kelokuusenmäen ja Vapaalanmetsän lähivirkistysalueita, joissa tarkistetaan kaavamerkintöjä ja -määräyksiä luontoarvojen osalta. Tietoa kaavasta.

Asemakaava-arkkitehti Anne Olkkolan videoesitys (n. 23 min.) kaavasta

Pähkinänsärkijätielle asuinkerrostaloja

Lammaslammentien ja Pähkinärinteentien koillisnurkaan nykyisen risteyksessä olevan liikerakennuksen, sen pohjoispuolisen huoltotontin sekä itäpuolisen pysäköintialueen kohdalle suunnitellaan 6-8 -kerroksisia asuinkerrostaloja, pysäköintilaitos noin 225 autolle sekä liiketilaa Lammaslammentien ja Pähkinärinteentien varrelle.

Osoitteeseen Vanha Nurmijärventie 36 pientaloja

Osoitteessa Vanha Nurmijärventie 36 ja Vantaanlaaksontie 39 suunnitellaan lisää rakentamista. Kaavatyön tavoitteena on rakentaa tontin eteläisimpään osaan pientaloja, joijen maksimikoko 500 kem2.

Vantaankosken myllylle hotelli

Mylly kunnostetaan tapahtumakäyttöön ja sen viereen rakennetaan hotelli.

Piikkirinteelle kerrostalo

Rajatorpassa Piikkirinne 3:n tyhjälle tontille kaavoitetaan kerrostaloa.

Martinlaaksossa Laajakorvenkujalle kerrostaloja

SATO Oyj haluaa tiivistää tonttejaan lisärakentamisella osoitteissa Laajakorvenkuja 8 ja 10. Laajakorvenkuja 10:ssä tontti laajenee viereiseen Laajakorven puistoon noin 10 metrin levyisellä kaistaleella. Rakennukset ovat viisikerroksisia ja kerrosala yhteensä noin 3500 k-m².

Tikkurilassa Haxasin pihapiiriä täydennetään pien- tai rivitaloilla

Suunniteltavaan alueeseen kuuluu Ohratien, Elopolun, Satopolun ja Korsipolun rajaama tontti osoitteessa Ohratie 8 sekä korttelia ympäröivät katualueet. Historiallisesti arvokkaat päärakennus ja makasiinirakennus suojellaan myös jatkossa.

Aviapolikseen uusi hotelli, toimistoa ja asumista

Osoitteeseen Markkatie 12-20 suunnitellaan uutta hotellia, toimistoa, palveluja ja pysäköintilaitosta sekä asuntoja noin 300 asukkaalle. Alue on osa uudistuvaa Huberilaa, josta rakentuu elävää ja viihtyisä kaupunkiympäristöä.

Turkoosikehän asemakaavoitus käynnistyy

Turkoosikehän suunnittelualue sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan pohjoispuolella asuntomessualueen läheisyydessä. Tavoitteena on mahdollistaa monimuotoisia keskustakortteleita noin 2000 asukkaalle.

Lumikvartsin asemakaavoitus käynnistyy

Lumikvartsin suunnittelualue sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan eteläpuolella. Tavoitteena on mahdollistaa monimuotoisia keskustakortteleita noin 1 500 asukkaalle. Mielipiteet 14.2.2020 mennessä, nro 232700. Lisätietoja Ville Leppänen, ville.leppanen2@vantaa.fi

Hakunilan keskustan laajennus 2

Hakunilan keskustan länsipuolella sijaitsevalle, käytöstä poistuvan bussivarikon alueelle ja sen ympäristöön suunnitellaan asumista noin 2500 asukkaalle, päiväkoteja sekä viheralueita. Lahdentien linjaus muutetaan Kyytitien tasoon.

Silkkitehtaantielle asumista

Kielotien ja Silkkitehtaantien väliin jäävä alue muuttuu asuinkerrostalorakentamiseen soveltuvaksi. Kielotien puoleiseen katutasoon edellytetään liiketilaa. Kerrosluku nousisi nykyisestä neljästä kerroksesta Kielotien puolella kahdeksaan ja harkituilta osiltaan jopa kahteentoista. Silkkitehtaantien puolella rakentaminen olisi maltillisemmin neljästä kuuteen kerrosta.

Pientalotontteja Santamäentielle Hämeenkylässä

Osoitteessa Santamäentie 15 sijaitsee raskaan liikenteen pysäköintipaikka, joka on ennen toiminut linja-autojen kääntöpaikka. Tämän tilalle suunnitellaan kolmea omakotitonttia. Kevyen liikenteen väylän siirtoa kadun varteen tutkitaan

Kivistön keskustaan tapahtuma-areena

Kaavamuutosalue sijaitsee Kivistössä Hämeenlinnanväylän ja Vantaankoskentien välissä, ja se rajautuu pohjoisessa kehärataan ja etelässä metsään. Alustavien suunnitelmien mukaan hanke sisältää täysimittaisen jalkapallokentän, liikuntapalveluja, toimisto- ja kokoustiloja sekä hotelli ja ravintolapalveluja. Areenan kapasiteetti on urheilutapahtumissa 13 000 katsojapaikkaa, lisäksi 5000 paikkaa oheistiloissa. Konserttitapahtumissa on 23 000 katsojapaikkaa. Autopysäköintiä tutkitaan rakenteellisena ratkaisuna maanalaisiin kerroksiin tai erilliseen pysäköintilaitokseen. Rakentamisen kerrosala olisi noin 40 000 m2.

Omakotitontteja Hämeenkylään

Osoitteessa Santamäentie 15 sijaitsee raskaan liikenteen pysäköintipaikka, joka on ennen toiminut linja-autojen kääntöpaikka. Tämän tilalle suunnitellaan kolmea omakotitonttia. Kevyen liikenteen väylän siirtoa kadun varteen tutkitaan.

Hakunilan keskustassa Hiirakkokuja uudistuu

Uusia asuinkerrostaloja on kortteliin suunnitteilla noin kuusi, joista pääosa sijoittuu Hakunilantien varteen. Rakennusten korkeudet vaihtelevat viidestä yhdeksään kerrokseen. Liike- ja palvelutilat sijoittuvat rakennusten kivijalkaan, Hakunilantien varteen. Asukaspysäköinti sijoittuu korttelin sisään maantasoon sekä Hiirakkokujan päätteeseen suunniteltuun pysäköintilaitokseen.

Palvelu- ja pientaloasumista Harrikujalle

Vähäisiltä osin Siimapuiston eteläreunaa kaavoitetaan asumiselle Nikinmäentien varressa. Harrikujan päiväkodin eteläpuolelle osoitetaan palveluasumista. Alueen rajaus on muuttunut, jonka takia osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty.

Kvartsikulmaan tehokas asuntorakentamisen alue

Alue sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan pohjoispuolella. Etäisyys asemalle on noin 800 metriä ja Lapinkylän tulevalle asemalle 500 metriä. Suunnittelualue on laajentunut, jonka takia osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty.

Viertolankujalle asuinkerrostaloja

Viertolassa Viertolankuja 4:ssä puretaan kolmekerroksinen toimisto- ja teollisuusrakennus. Talossa toimii nyt mm. Tanssiteatteri Raatikko. Tilalle kaavaillaan asuinkerrostaloja. Rakennusoikeus kasvaa. Kerrosluku on matalimmillaan kolme, enimmillään kahdeksan. Rakentaminen on korkeinta Tikkurilantien puolella ja madaltuu asteittain neljään kerrokseen Viertolankujan varressa.

Louhelan aseman viereen asuinrakentamista Patotie 2:ssa

Toimitilatontilla on 3-kerroksinen rakennus, jossa toimii mm. Vantaan musiikkiopisto. Rakennus puretaan. Kortteliin rakentaan asuinkerrostalo, jossa on myös liike- ja toimintatiloja sekä mahdollisesti pysäköintilaitos. Kaavarungossa esitettyä enimmäiskerroslukua (24 kerrosta) tutkitaan. Asuntorakentamista tutkitaan tornitaloon ja toimitilaa ensisijaisesti matalampaan siipeen Patoaukion laidalle.

Aviapolikseen Annefred eteläisen alueelle asumista, monitoimirakennus sekä puistoja

Tavoitteena on suunnitella alueelle kaupunkimaisia asuinkortteleita, jotka yhdessä alueelle sijoittuvan monitoimirakennus Atomin ja omaleimaisten ja elämyksellisten ulkotilojen kanssa muodostavat Aviapolis Urban blocks- kilpailualueen ensimmäisen kokonaisuuden. Alueen puistot ovat Veromiehen merkittävimpiä viheralueita ja moninaisuuden identiteettiä luodaan myös aluetta läpäisevillä teemoilla: kauppa, oppiminen, liikunta ja viljely. Kestävällä kaupunkirakenteella tuetaan mm. vähäpäästöisiä liikennemuotoja. Mielipiteet tulee jättää 11.11.2019 mennessä, viitteenä nro 002373.

Lisätietoja: Charlotta Tanner, p. 050 312 1840 ja Jonna Juusola, p. 050 302 8995

Viertolassa Lauhatielle päiväkoti

Osoitteessa Lauhatie 19 Kurjenpolven päiväkodin alueen asemakaava uudistetaan vastaamaan tulevia tarpeita. Muutos mahdollistaa uuden kaksi- tai kolmekerroksisen päiväkodin rakentamisen. Lisäksi varaudutaan uudisrakennuksen myöhempään laajentamiseen. Uuden päiväkodin nimeksi on tulossa Lauhatien päiväkoti. Murattipuiston alue liitetään päiväkotitonttiin ja Murattitien itäpuolelle muodostetaan uusi puistoalue

Ajankohtaista

Twitter