Kaavatyö alkaa

Nyt on osallistumisen ja arvioinnin aika!

Vantaankosken myllylle hotelli

Mylly kunnostetaan tapahtumakäyttöön ja sen viereen rakennetaan hotelli. Kaavatapaaminen 16.3. klo 17 myllyllä, Kuninkaantie 35.

Piikkirinteelle kerrostalo

Rajatorpassa Piikkirinne 3:n tyhjälle tontille kaavoitetaan kerrostaloa. Kaavatapaaminen 18.3. klo 17 Nuijatien ja Piikkirinteen kulmauksessaa.

Aviapolikseen uusi hotelli, toimistoa ja asumista

Osoitteeseen Markkatie 12-20 suunnitellaan uutta hotellia, toimistoa, palveluja ja pysäköintilaitosta sekä asuntoja noin 300 asukkaalle. Alue on osa uudistuvaa Huberilaa, josta rakentuu elävää ja viihtyisä kaupunkiympäristöä.

Turkoosikehän asemakaavoitus käynnistyy

Turkoosikehän suunnittelualue sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan pohjoispuolella asuntomessualueen läheisyydessä. Tavoitteena on mahdollistaa monimuotoisia keskustakortteleita noin 2000 asukkaalle.

Lumikvartsin asemakaavoitus käynnistyy

Lumikvartsin suunnittelualue sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan eteläpuolella. Tavoitteena on mahdollistaa monimuotoisia keskustakortteleita noin 1 500 asukkaalle. Mielipiteet 14.2.2020 mennessä, nro 232700. Lisätietoja Ville Leppänen, ville.leppanen2@vantaa.fi

Hakunilan keskustan laajennus 2

Hakunilan keskustan länsipuolella sijaitsevalle, käytöstä poistuvan bussivarikon alueelle ja sen ympäristöön suunnitellaan asumista noin 2500 asukkaalle, päiväkoteja sekä viheralueita. Lahdentien linjaus muutetaan Kyytitien tasoon. Mielipiteet 10.2.2020 mennessä, nro 001873. Lisätietoja: Mari Jaakonaho, mari.jaakonaho@vantaa.fi

Silkkitehtaantielle asumista

Kielotien ja Silkkitehtaantien väliin jäävä alue muuttuu asuinkerrostalorakentamiseen soveltuvaksi. Kielotien puoleiseen katutasoon edellytetään liiketilaa. Kerrosluku nousisi nykyisestä neljästä kerroksesta Kielotien puolella kahdeksaan ja harkituilta osiltaan jopa kahteentoista. Silkkitehtaantien puolella rakentaminen olisi maltillisemmin neljästä kuuteen kerrosta.

Pientalotontteja Santamäentielle Hämeenkylässä

Osoitteessa Santamäentie 15 sijaitsee raskaan liikenteen pysäköintipaikka, joka on ennen toiminut linja-autojen kääntöpaikka. Tämän tilalle suunnitellaan kolmea omakotitonttia. Kevyen liikenteen väylän siirtoa kadun varteen tutkitaan

Kivistön keskustaan tapahtuma-areena

Kaavamuutosalue sijaitsee Kivistössä Hämeenlinnanväylän ja Vantaankoskentien välissä, ja se rajautuu pohjoisessa kehärataan ja etelässä metsään. Alustavien suunnitelmien mukaan hanke sisältää täysimittaisen jalkapallokentän, liikuntapalveluja, toimisto- ja kokoustiloja sekä hotelli ja ravintolapalveluja. Areenan kapasiteetti on urheilutapahtumissa 13 000 katsojapaikkaa, lisäksi 5000 paikkaa oheistiloissa. Konserttitapahtumissa on 23 000 katsojapaikkaa. Autopysäköintiä tutkitaan rakenteellisena ratkaisuna maanalaisiin kerroksiin tai erilliseen pysäköintilaitokseen. Rakentamisen kerrosala olisi noin 40 000 m2.

Omakotitontteja Hämeenkylään

Osoitteessa Santamäentie 15 sijaitsee raskaan liikenteen pysäköintipaikka, joka on ennen toiminut linja-autojen kääntöpaikka. Tämän tilalle suunnitellaan kolmea omakotitonttia. Kevyen liikenteen väylän siirtoa kadun varteen tutkitaan.

Hakunilan keskustassa Hiirakkokuja uudistuu

Uusia asuinkerrostaloja on kortteliin suunnitteilla noin kuusi, joista pääosa sijoittuu Hakunilantien varteen. Rakennusten korkeudet vaihtelevat viidestä yhdeksään kerrokseen. Liike- ja palvelutilat sijoittuvat rakennusten kivijalkaan, Hakunilantien varteen. Asukaspysäköinti sijoittuu korttelin sisään maantasoon sekä Hiirakkokujan päätteeseen suunniteltuun pysäköintilaitokseen.

Palvelu- ja pientaloasumista Harrikujalle

Vähäisiltä osin Siimapuiston eteläreunaa kaavoitetaan asumiselle Nikinmäentien varressa. Harrikujan päiväkodin eteläpuolelle osoitetaan palveluasumista. Alueen rajaus on muuttunut, jonka takia osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty.

Kvartsikulmaan tehokas asuntorakentamisen alue

Alue sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan pohjoispuolella. Etäisyys asemalle on noin 800 metriä ja Lapinkylän tulevalle asemalle 500 metriä. Suunnittelualue on laajentunut, jonka takia osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty.

Viertolankujalle asuinkerrostaloja

Viertolassa Viertolankuja 4:ssä puretaan kolmekerroksinen toimisto- ja teollisuusrakennus. Talossa toimii nyt mm. Tanssiteatteri Raatikko. Tilalle kaavaillaan asuinkerrostaloja. Rakennusoikeus kasvaa. Kerrosluku on matalimmillaan kolme, enimmillään kahdeksan. Rakentaminen on korkeinta Tikkurilantien puolella ja madaltuu asteittain neljään kerrokseen Viertolankujan varressa.

Louhelan aseman viereen asuinrakentamista Patotie 2:ssa

Toimitilatontilla on 3-kerroksinen rakennus, jossa toimii mm. Vantaan musiikkiopisto. Rakennus puretaan. Kortteliin rakentaan asuinkerrostalo, jossa on myös liike- ja toimintatiloja sekä mahdollisesti pysäköintilaitos. Kaavarungossa esitettyä enimmäiskerroslukua (24 kerrosta) tutkitaan. Asuntorakentamista tutkitaan tornitaloon ja toimitilaa ensisijaisesti matalampaan siipeen Patoaukion laidalle.

Aviapolikseen Annefred eteläisen alueelle asumista, monitoimirakennus sekä puistoja

Tavoitteena on suunnitella alueelle kaupunkimaisia asuinkortteleita, jotka yhdessä alueelle sijoittuvan monitoimirakennus Atomin ja omaleimaisten ja elämyksellisten ulkotilojen kanssa muodostavat Aviapolis Urban blocks- kilpailualueen ensimmäisen kokonaisuuden. Alueen puistot ovat Veromiehen merkittävimpiä viheralueita ja moninaisuuden identiteettiä luodaan myös aluetta läpäisevillä teemoilla: kauppa, oppiminen, liikunta ja viljely. Kestävällä kaupunkirakenteella tuetaan mm. vähäpäästöisiä liikennemuotoja. Mielipiteet tulee jättää 11.11.2019 mennessä, viitteenä nro 002373.

Lisätietoja: Charlotta Tanner, p. 050 312 1840 ja Jonna Juusola, p. 050 302 8995

Viertolassa Lauhatielle päiväkoti

Osoitteessa Lauhatie 19 Kurjenpolven päiväkodin alueen asemakaava uudistetaan vastaamaan tulevia tarpeita. Muutos mahdollistaa uuden kaksi- tai kolmekerroksisen päiväkodin rakentamisen. Lisäksi varaudutaan uudisrakennuksen myöhempään laajentamiseen. Uuden päiväkodin nimeksi on tulossa Lauhatien päiväkoti. Murattipuiston alue liitetään päiväkotitonttiin ja Murattitien itäpuolelle muodostetaan uusi puistoalue

Ajankohtaista

Twitter