ARA:n lainat ja avustukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA voi hyväksyä korkotukilainaa asuntojen uudistuotantoon, perusparannukseen ja hankintaan. ARA myös hyväksyy takauslainoja vuokratalojen rakentamiseen sekä asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamiseen. Lainoituksen määrästä ja painotuksista päättää eduskunta vuosittain. Valtioneuvosto vahvistaa tämän jälkeen käyttösuunnitelmassa lainoituksen alueelliset ja muut käyttöperusteet.

Valtion varoista myönnetään korjausavustuksia sekä erityisryhmien investointiavustuksia eri väestöryhmien asuinolojen parantamiseen.

Lisäksi avustuksia myönnetään uusien asuinalueiden infrastruktuurin rakentamiseen sekä aravavuokratalon purkamiskustannuksiin, asuinalueiden kehittämiseen sekä asumisneuvojatoimintaan.

Kunnan lausunnot

Kunnan on annettava lausunto sille jätetyistä korkotukilainahakemuksista sekä rakentamisen takauslainoista. Ilman kunnan puoltavaa lausuntoa hanke ei voi saada ehdollista varausta ARAlta. Lausunnossa on otettava kantaa hankkeen soveltuvuuteen kunnan asuntokantaan ja asuntomarkkinatilanteeseen.

Kunnan lausunto tarvitaan seuraaviin lainahakemuksiin:

  • vuokra-, osaomistus- ja omaksilunastettavien vuokra-asuntojen korkotukilaina
  • asumisoikeustalolaina
  • erityisryhmien investointiavustus
  • erityisryhmille tarkoitetun vuokra-asuntokohteen korkotukilaina (johon ei haeta investointiavustusta)
  • vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparannuksen korkotukilaina
  • vuokra- ja asumisoikeustalojen ja -asuntojen hankintalaina
  • vuokra-asuntojen takauslaina

Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan.

Lisäksi lyhytaikaisella korkotuella toteuttaviin hankkeisiin tarvitaan kunnan lausunto. ARA:n ohjeistuksen mukaan ARA pyytää kunnalta lausunnon hakemuksesta, mutta hakija voi myös omatoimisesti hankkia ennakkoon kunnan lausunnon hakemuksestaan.

Ajankohtaista

Twitter