Korkotuki- ja takauslainat

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) voi hyväksyä korkotukilainaa asuntojen uudistuotantoon, perusparannukseen ja hankintaan. ARA myös hyväksyy takauslainoja vuokratalojen rakentamiseen sekä asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamiseen. Lainoituksen määrästä ja painotuksista päättää eduskunta vuosittain. Valtioneuvosto vahvistaa tämän jälkeen käyttösuunnitelmassa lainoituksen alueelliset ja muut käyttöperusteet.

Korkotukilainat

Korkotukilainaa voidaan hakea seuraaviin kohteisiin:

  • vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalojen rakentamiseen
  • erityisryhmille tarkoitetun palveluasumisen kohteeseen, johon ei haeta investointiavustusta (asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita sekä lisäksi merkittävästi erityisiä tila- ja varusteratkaisuja)
  • sellaisen asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon rakentamiseen, josta vuokralainen voi lunastaa asunnon omakseen
  • vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen
  • vuokra- ja asumisoikeustalojen ja asuntojen hankkimiseen

Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan. ARA käsittelee hakemuksen niissä esitettyjen tietojen pohjalta ja voi antaa harkintansa perusteella ehdollisen varauksen korkotukilainasta.

Hakuaika: jatkuva haku

Hakemus: toimitetaan hankkeen sijaintikuntaan

Takauslainat vuokrataloille

Takauslainoilla voidaan rakentaa tavallisia vuokrataloja, mutta ei erityisryhmille tarkoitettuja taloja. ARA voi hyväksyä vuokra-asuntojen uudisrakentamista varten myönnetyn lainan takauslainaksi, jos kohteen sijaintikunta puoltaa lainan hyväksymistä takauslainaksi. Takauslainat hyväksytään eri kunnissa esiintyvän asuntotarpeen mukaan.

Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan.

Hakuaika: jatkuva haku

Hakemus: toimitetaan hankkeen sijaintikuntaan