Erityisryhmien investointiavustus

Erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi voi hakea korkotukilainaa ja investointiavustusta. Avustuksen ja korkotukilainan myöntää ja maksaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Erityisryhmiksi katsotaan esimerkiksi asunnottomat, pakolaiset, opiskelijat, mielenterveysongelmaiset, päihdeongelmaiset, erityistukea tarvitsevat nuoret, vammaiset, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset. Lainaa ja tukea voi hakea vuokra-asuntojen ja vuokratalojen uudisrakentamiseen, perusparantamiseen sekä hankintaan. Erityisryhmien investointiavustuksen saannin edellytyksenä on, että hanke saa korkotukilainapäätöksen.

Kunnan on annettava lausunto sille jätetyistä erityisryhmien investointiavustus- ja korkotukihakemuksista. Ilman kunnan puoltavaa lausuntoa hanke ei voi saada ehdollista varausta ARAlta. Lisäksi tarvitaan kunnan sosiaali- ja terveystoimen sitova lausunto, jos on kyse hankkeesta, jossa asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita ja niiden lisäksi merkittävästi erityisiä tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon (muut kuin opiskelijatalot ja nuorten talot).

Avustuksen hakuaika on jakuva. Hakemus liitteineen toimitetaan hankkeen sijaintikuntaan.

Ajankohtaista

Twitter