Tarjouskilpailu Nikinmäen A-tontista omistusasuntotuotantoon

Vantaan kaupunkitilalautakunta on päättänyt Nikinmäen A-tontin kilpailuttamisesta. Tontti myydään kyseisestä tontista korkeimman ostotarjouksen (€/k-m²) tehneelle toimijalle. Alin hyväksyttävä myyntihinta on 600 €/k-m2. Kilpailuaika on 17.1. - 28.2.2022.

Kaupungin tavoitteena on löytää asuintontille 86044/1 toteuttaja, joka rakentaa tontille vapaarahoitteisia omistusasuntoja huomioiden kaupungin ympäristö- ja ilmastotavoitteet. Kilpailutontille on rakennettava vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa siten, että tontti jää asunto-osakeyhtiön omistukseen. Kaavassa tontille on määritetty rakennusoikeutta 1 873 k-m2. Rakennukset voivat olla erillistaloja, rivitaloja, pienkerrostaloja tai niiden yhdistelmiä.

Kilpailuun voivat osallistua rakennuttajat, joilla on kaupungin arvion mukaan riittävästi referenssejä vastaavista rakennushankkeista sekä riittävät resurssit toteuttaa rakennushanke.

Ostotarjous tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen: asuntotontit@vantaa.fi. Sähköpostin osoitekenttään tulee kirjoittaa: ”Tonttikilpailu tontista 86044/1 vuosi 2022”.

Ostotarjouksen tulee olla perillä kaupungin sähköpostijärjestelmässä viimeistään 28.2.2022 klo 12.00 mennessä.

Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. Kaupunki ei vastaa, jos ostotarjous ei jostain syystä päädy kaupungin sähköpostiin. Kaupunki voi hylätä tarjouksen, mikäli kilpailija esittää tarjouksen yhteydessä omia ehtoja tai ilmoittaa että ei sitoudu kaikkiin kilpailun ehtoihin tai sääntöihin.