Tarjouskilpailu Myyrmäessä 10.3. - 7.5.2021 --> kilpailu jatkettu 24.5.2021 saakka

Kuva kerrostalosta

Tarjouskilpailussa olleen tontin 15531/4 asemakaavamääräyksestä https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/147354_kaupsu_002367_kaavakartta_23092019.pdf puuttui autopaikan rakentamisoikeudesta tarkennus. Voimassa olevassa asemakaavassa paikoitushalli syö asuinrakennusoikeutta. Kaavoittajan tarkoituksena on kuitenkin ollut, että paikoitushalli voidaan rakentaa asuinrakennusoikeuden estämättä. Tämän johdosta kaupunki on hakenut poikkeamispäätöstä asian korjaamiseksi. Poikkeamispäätös pitäisi tulla noin kahden kuukauden päästä. Ennen poikkeamispäätöksen tuloa, emme peri varausmaksua emmekä tee varauspäätöstä. Mikäli poikkeamislupaa ei saada tai sen saaminen viivästyy, niin kaupunki ei vastaa kilpailun peruuntumisesta tai tontinluovutuksen viivästymisestä aiheutuvista kustannuksista.

Koska asia ei ollut tiedossa kilpailun aikana, on se saattanut vaikuttaa kilpailun osallistumiseen. Tämän takia kilpailun tarjousaikaa pidennetään siten, että kilpailuun voi osallistua vielä noin kahden viikon ajan. Tarjouksen tulee olla 24.5.2021 klo 12 mennessä perillä sähköpostiosoitteessa asuntotontit@vantaa.fi. Sähköpostin aihekenttään tulee kirjoittaa: ”tarjous Myyrmäki 15531/4 vuosi 2021”.

Kilpailuun jo osallistuneet kilpailijat voivat lähettää korjatun tarjouksen kyseiseen määräaikaan mennessä.Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta on päättänyt Myyrmäen AK-tontin 15531/4 kilpailuttamisesta.

Tontti myydään kyseisestä tontista korkeimman ostotarjouksen (€/k-m²) tehneelle toimijalle. Alin hyväksyttävä myyntihinta on 700 €/k-m2. Kaupungin tavoitteena on löytää tontille toteuttaja, joka rakentaa tontille vapaarahoitteisia omistusasuntoja huomioiden kaupungin ympäristö- ja ilmastotavoitteet.

Kaavassa tontille on määritetty rakennusoikeutta 2.600 k-m2.

Kilpailutontille on rakennettava vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa siten, että tontti jää asunto-osakeyhtiön omistukseen. Kilpailuun voivat osallistua rakennuttajat, joilla on kaupungin arvion mukaan riittävästi referenssejä vastaavista rakennushankkeista sekä riittävät resurssit toteuttaa rakennushanke.

002367 Korutie -nimisen asemakaava-alueen kunnallistekniikka valmistuu arviolta kesällä 2022. Kilpailutontti myydään, kun alueen kunnallistekniikka on valmis. Kunnallistekniikan rakentamisaikataulu tarkentuu vuoden 2022 alkupuolella.

Ajankohtaista