Tarjouskilpailu Martinlaaksossa 15.1. - 31.3.2021

Kuva rivitalosta

Kaupunki järjestää tarjouskilpailun Martinlaaksossa sijaitsevan asuinrakennustontin myymisestä. Kilpailun tavoitteena on löytää toteuttaja, joka rakentaa tontille asuntoja huomioiden kaupungin ympäristö- ja ilmastotavoitteet. Tontti varataan kyseisestä tontista korkeimman ostotarjouksen (€/k-m2) tehneelle kilpailuosallistujalle. Tontin lähtöhinta on määritelty etukäteen (711 €/k-m2). Kilpailutontille on rakennettava vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa siten, että tontti myydään perustettavalle asunto-osakeyhtiölle.