Neuvottelumenettely kehitysvammaisten palveluasumisen yksikön toteuttamisesta 15.3.-7.5.2021

Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala järjesti Keravan kaupungin kanssa 12.10.–18.11.2020 yhteisen kilpailutuksen vammaisten asumispalveluista, jonka ehtojen mukaisesti osakohteessa ”9. Tehostettu palveluasuminen kehitysvammaisille asiakkaille" parhaiten menestyneille yrityksille tarjotaan mahdollisuus etusijajärjestyksen mukaisesti osallistua neuvottelumenettelyyn kahdesta erityispalvelutontista. Tonteista järjestetään erilliset kilpailut vuosien 2021–2022 aikana.

Ensimmäisessä vaiheessa neuvottelumenettely järjestetään kehitysvammaisten palveluasumisen yksikön toteuttamisesta Hakunilan tontille 94207/4 (Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 12.1.2021 § 13). Kilpailutontille 94207/4 tulee rakentaa asumisyksikkö tehostettua tai vaativaa tehostettua palveluasumista tarvitsevia vammaispalvelujen asiakkaita varten. Tontti on asemakaavassa merkitty erityisasumisen korttelialueeksi (AE). Tontilla on asemakaavan mukaista rakennusoikeutta 1500 k-m2 ja tontin pinta-ala on 4474 m2. Tontin omistaa Vantaan kaupunki ja se luovutetaan vuokraamalla. Kilpailuaika on 15.3.-7.5.2021.

Kilpailuun Hakunilan tontista 94207/4 ovat oikeutettuja osallistumaan syksyllä 2020 Vantaan ja Keravan kaupunkien yhteisessä vammaisten asumispalvelujen kilpailutuksen osakohteessa ”9. Tehostettu palveluasuminen kehitysvammaisille asiakkaille” etusijajärjestyksen mukaisesti viisi parhaiten menestynyttä palveluntuottajaa. Etusijajärjestys määräytyy vammaisten asumispalvelujen kilpailutuksessa syntyneen puitejärjestyksen mukaisesti (Vantaan kaupungin vanhus- ja vammaispalvelujen johtajan päätös palveluntuottajien valinnasta 3.12.2020, § 51/2020). Kilpailuun voi osallistua maksimissaan yksi (1) yritys per konserni. Kilpailuun osallistuvan yrityksen tulee pysyä dynaamisen sopimuksen piirissä vähintään neljä vuotta neuvottelumenettelyä seuraavalta vuodelta alkaen. Näiden ehtojen mukaisesti kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan seuraavat palveluntuottajat: Helsingin Diakonissalaitos, Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Palvelukoti Vantaan Kerttuli Oy, Narikka Erja Birgit Oy ja Validia Oy. Kukin kilpailija (palveluntuottaja) saa osallistua kilpailuun yhdellä kilpailuehdotuksella. Kilpailuun osallistumaan oikeutetut palveluntuottajat voivat muodostaa kilpailuryhmän valitsemiensa kumppaneiden (kiinteistösijoittaja, urakoitsija, yms.) kanssa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.8.2021 § 25 valitsi kilpailun voittajaksi Palvelukoti Vantaan Kerttuli Oy:n ja Sievi Hyvinvointitilat Oy:n muodostaman kilpailuryhmän.

Ajankohtaista