Erityispalvelutontit

Päiväkoti Vantaalla

Kasvava kaupunki tarvitsee päiväkoteja

Kaupunki vastaa mm. päivähoidon tarjoamisesta ja erityisryhmien asumisen järjestämisestä. Omien investointien lisäksi kaupunki voi ostaa palveluja yksityisiltä palvelutuottajilta ja tarvittaessa kaupunki luovuttaa erityispalvelutontteja palvelurakentamiseen.

Kaupunki luovuttaa erityispalvelutontit pääsääntöisesti hakumenettelyiden sekä hinta- ja laatukilpailujen kautta. Erityispalvelutontit myydään tai vuokrataan. Vuokra-aika on pääsääntöisesti 30 vuotta.

Erityispalvelutonttien tonttihauista ja -kilpailuista tiedotetaan kaupungin nettisivuilla. Mikäli haluat liittyä sähköpostilistalle, jonka kautta erityispalvelutonttien hakumenettelyistä informoidaan, voit ilmoittaa yhteystietosi erityispalvelutonttien yhteyshenkilöille.

Ajankohtaista