Vuokratut pientalotontit

Vuokrattujen pientalotonttien lunastaminen

Kaupungilla ei tällä hetkellä ole päätöstä vuokratonttien lunastamisesta. Joihinkin vuokrasopimuksiin on kirjattu vuokralaisen oikeudesta lunastaa tontti omakseen. Pyydämme olemaan kaupunkiin yhteydessä, mikäli vuokralainen, jolla on tällainen vuokrasopimus, haluaa lunastaa tontin omakseen.

Vuokraoikeuden siirtäminen

Vuokralaisella on oikeus vuokranantajaa kuulematta siirtää vuokraoikeus toiselle. Uuden vuokralaisen on haettava vuokraoikeutensa kirjaamista Etelä-Suomen maanmittaustoimistolta maakaaren mukaisesti.

Uuden vuokralaisen tulee viipymättä siirron tapahduttua toimittaa Vantaan kaupungille (Anne.Nikola@vantaa.fi) jäljennös luovutuskirjasta tai muusta saannon perusteena olevasta asiakirjasta sekä ilmoittaa samalla kirjallisesti maanvuokran uusi laskutusosoite.

Ajankohtaista