Vuokra-asuminen

Vuokra-asuntojen tarjonta on Vantaalla monipuolista.

Vuokra-asuntotarjonta on Vantaalla monipuolinen. Kaupungin asuntokannasta noin kolmannes on vuokra-asuntoja, ja niitä on tarjolla pienistä yksiöistä aina omakotitaloihin.

Vantaalla on tarjolla sekä vapaarahoitteisia että valtion tukemia vuokra-asuntoja. Vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin ei ole varallisuus- ja tulorajoja. Valtion tukemiin ARA-vuokra-asuntoihin asukkaat valitaan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella.

Vuokra-asuntoja tarjoavat yleishyödylliset yhteisöt, julkisyhteisöt, yritykset sekä yksityiset vuokranantajat. Vuokra-asuntoa haetaan suoraan vuokranantajilta heidän omilla hakemuksillaan. Kukin vuokranantaja päättää itsenäisesti asukasvalinnoistaan.

ARA-vuokra-asunnot

Valtion tuella rakennettuja ARA-vuokra-asuntoja tarjoavat kaupungin vuokrataloyhtiö VAV sekä muut yleishyödylliset yhteisöt ja julkisyhteisöt (esim. A-Kruunu, Asuntosäätiö, Avain, M2-Kodit, TA, Kojamo, Sato, Setlementtiasunnot, NAL Asunnot).

Asukasvalinnat tehdään asuntohakemusten tietojen perusteella, eikä asuntoja välitetä jonotusperiaatteella. Asukasvalinnan perusteina ovat hakijan asunnontarve, varallisuus ja tulot. Etusijalla asukasvalinnassa ovat asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. Kukin vuokratalon omistaja valitsee itsenäisesti asukkaat ja vuokra-asuntoa haetaan suoraan vuokranantajilta.

Lisätietoja asukasvalintaperusteista löytyy ARAn nettisivuilta.

Kaupungin vuokra-asunnon hakeminen

Vantaan kaupungin vuokrataloyhtiö VAV omistaa noin 11 000 vuokra-asuntoa ja joka kymmenes vantaalainen asuu VAV:n asunnossa. Kaupungin vuokra-asuntojen hakemusten käsittely tapahtuu VAV:ssa.

Ajankohtaista