Asuminen

Asukkaita ulkoilemassa kerrostalon kattopihalla Tikkurilassa.

Yli 200 000 vantaalaista, yli 100 000 asuntoa

Vantaan kaupunki pyrkii tasapainoisten ja elinympäristöltään laadukkaiden asuntoalueiden toteuttamiseen sekä omalla tontinluovutuksella että sopimuksin maanomistajien kanssa. Asuntorakentajien ja -rakennuttajien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on sosiaalisesti eheiden ja vetovoimaisten alueiden rakentuminen.

Vantaan asuntopoliittisena päätavoitteena on, että jokaiselle vantaalaiselle löytyy tarpeitaan ja maksukykyään vastaava koti. Vantaalla oli vuoden 2017 lopussa kaikkiaan 111 700 asuntoa. Niistä 64 prosenttia oli kerrostaloissa, 23 prosenttia erillisissä pientaloissa (omakoti- ja paritalot) ja 12 prosenttia rivitaloissa.

Tontinluovutus asuntorakentamiseen

Vantaa myy tontteja omakoti-, kerros- ja rivitalojen rakentamiseen. Kaupunki luovuttaa asuntotontteja pääasiassa yleisten tonttihakujen kautta sitä mukaan, kun tontit saadaan rakentamiskelpoisiksi ja peruspalveluiden saatavuus on alueella turvattu. Osa tonteista luovutetaan erikseen järjestettävillä laatu- tai hintakilpailuilla.

Muun kuin kaupungin omistaman maan kaavoituksessa käytäntönä on ollut, että maanomistajan kanssa tehdään sopimus, jossa kunnallistekniikan lisäksi sovitaan yleensä asuntorakentamisen aikataulusta ja joissain tapauksissa myös asuntojen rahoitus- ja hallintamuotojakaumasta ja palveluiden rakentamisesta.

Esimerkkejä kaupungin ja asuntorakentajien yhteistyöstä on mm. palkittu Kartanonkosken asuinalue, joka rakennettiin klassisen puutarhakaupungin hengessä. Yhteistyön tuloksia saadaan ihastella myös Leinelän asuntoalueella, jota rakennetaan parhaillaan. Meneillään olevista rakennuskohteista suurin on Kivistön uusi keskusta, jonka lisäksi täydennysrakentaminen jatkuu vilkkaana eri puolilla kaupunkia.

Asumisasioiden yksikkö hoitaa viranomaistehtäviä

Asumisasioiden yksikön päätehtävänä on kehittää Vantaan asumisoloja ja luoda asuntotuotannolle edellytyksiä yhteistyössä ulkopuolisten yhteistyötahojen, kuten rakennuttajien, rakentajien ja sijoittajien sekä maankäytön ja ympäristön muiden tulosalueiden ja kaupungin eri toimialojen kanssa.

Asumisasioiden yksikön tehtäviin kuuluvat mm. kaupungin asuntopolitiikka ja asunto-ohjelman laatiminen, asuntorakentamisennuste, asuntotonttien luovutus, valtion korkotukilaina-asiat, osa vuokra-asumisen valvontaan liittyvistä tehtävistä, kaupungin hissiavustukset, asumisen tutkimushankkeet sekä erilaiset kehittämistehtävät.

Ajankohtaista