Asuminen

Asukkaita ulkoilemassa kerrostalon kattopihalla Tikkurilassa.

Yli 200 000 vantaalaista, yli 100 000 asuntoa

Vantaa on monikeskuksinen ja verkostomainen kaupunki, joka jakautuu seitsemään suuralueeseen ja 61 kaupunginosaan. Suuralueista Aviapolis ja Kivistö kasvavat nopeimmin. Kaupungissa on monipuolinen asuntotarjonta ja erilaisia mahdollisuuksia asumiseen. Vaihtoehtoja löytyy kaupunkimaisista kerrostalokortteleista vehreisiin omakotitaloalueisiin.

Vantaan tavoitteena on, että jokaiselle vantaalaiselle löytyy tarpeitaan ja maksukykyään vastaava koti. Vantaan asunnoista yli puolet on kerrostaloissa ja loput pientaloissa sekä rivitaloissa. Asuntokannassa on tarjolla monipuolisesti hallintamuotoja niin omistus-, asumisoikeus- kuin vuokra-asumiseen.

Kaupunki pyrkii tasapainoisten ja elinympäristöltään laadukkaiden asuntoalueiden toteuttamiseen sujuvalla kaupunkisuunnittelulla ja kaavoituksella sekä omalla tontinluovutuksella että sopimuksin maanomistajien kanssa. Asuntorakentajien ja -rakennuttajien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on sosiaalisesti eheiden ja vetovoimaisten asuinalueiden rakentuminen.

Tontinluovutus asuntorakentamiseen

Vantaan kaupunginvaltuusto on 18.6.2018 hyväksynyt maa- ja asuntopoliittiset linjaukset, joissa määritellään tontinluovutuksen periaatteet. Linjausten mukaisesti kaupunki luovuttaa tontteja monipuolisesti asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Kaupunki voi luovuttaa tontteja myymällä ja vuokraamalla. Tontteja luovutetaan pääasiassa yleisten tonttihakujen kautta sitä mukaa, kun tontit saadaan rakentamiskelpoisiksi ja peruspalveluiden saatavuus on alueella turvattu. Osa tonteista luovutetaan erikseen järjestettävillä laatu- tai hintakilpailuilla.

Kaupungilla on toistaiseksi voimassa olevat tuottajamuotoisten asuntotonttien ja erityispalvelutonttien luovutusperiaatteet, -ehdot ja -hinnat (kaupunginhallitus 5.3.2018) sekä erillispientalotonttien luovutusperiaatteet, -ehdot ja -hinnat (kaupunginhallitus 4.3.2019). Selkeät luovutusperiaatteet varmistavat tontinsaajien tasapuolisen kohtelun ja kertovat toimijoille tarkemmin kaupungin toimintatavoista ja periaatteista tontinluovutuksessa.

Ajankohtaista