Kaavatyöhön osallistuminen

Olethan huomannut, että kaikista kaavatöistä on oma verkkosivu. Sivulta löytyy tietoa kaavasta, suunnittelevan henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tutustu asemakaavoituksen sivuihin.

Kerrostaloja ja pientaloja Luhtimäelle Varistossa (nro 002495)

Osoitteissa Luhtimäki 1 ja 2. rakentuu vihreä ja viihtyisä asuinalue. Pientalorakentaminen vaihtelee yhdestä kolmeen kerrokseen sisältäen muun muassa Townhouse tyyppisiä kaupunkipientaloja ja erillispientaloja. Luhtitien varrelle tulee kolme kerrostaloa, joiden korkeus vaihtelee kolmesta viiteen kerrokseen.

Lue lisää kaavasta

Asukastilaisuus

ke 23.03. klo17-18.00.

Liity Team-kokoukseen.

Yleisötilaisuus Backaksen kartanon alueen asemakaavatyöstä

Vantaan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.11. asettaa nähtäville Backaksen kartanon alueen asemakaavaehdotuksen. Esittelemme asemakaavaehdotusta verkossa Teams live -tilaisuudessa keskiviikkona 17.11.2021 klo 17-18.30.

Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Backaksen yleisötilaisuuden 17.11. kysymysvastaukset.

Teams-live tilaisuuden esityksen diat voit lukea tästä.

Lue lisää Backaksen kaavasta

Tikkurilan kaavarunko 2020

Tikkurilan kaavarunko 2020 -luonnos on nähtävillä 19.8.-3.10.2021. Kaavarungossa tarkastellaan Tikkurilan tulevaisuutta vuoteen 2040 asti. Tavoitteena on ajallisesti kerroksellinen ja eloisa jokivarren kantakaupunki, jossa kaupunkiasumisen mahdollisuudet ovat monipuolisia, ja josta löytyy palveluita ja työpaikkoja. Alueen valtteja ovat hyvä saavutettavuus ja kattava vehreiden virkistysreittien verkosto. Kaavarunko mahdollistaa alueen tiivistymisen ja toiminnoiltaan sekoittuneen kaupunkirakenteen laajenemisen. Kaavarunko ei ole juridinen asiakirja, mutta se antaa suuntaa alueen kokonaisvaltaiselle kehitykselle.

Tutustu kaavarungon aineistoon.

Kaavarungon esityksen diat voit lukea tästä (PDF).

Myyrmäen paloasema

Osoitteeseen Raappavuorentie 9 Kivikaudenpuistoon kaavoitetaan valmiusasema.
Asukastilaisuus järjestetiin Teams-kokouksena 20.9.2021

Lue Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen esitys

Lue Asemakaavoituksen esitys

Lue lisää paloaseman kaavasta.

Vantaankosken myllylle hotelli

Mylly kunnostetaan tapahtumakäyttöön ja sen viereen rakennetaan hotelli. Navetta puretaan ja sen paikalle rakennetaan ravintola- ja saunarakennus. Alue sijaitsee osoitteessa Kuninkaantie 35, 37, 41 ja Vantaankoskella.

Teams-kokous järjestettiin 24.8. klo 17.00 – 17.45.

Lue lisää Vantaankosken myllyn kaavasta

Lounaniityn päiväkoti

Asemakaavamuutos sisältää päiväkotitontin ja omakotitontin Lounaniitylle Auertien päähän. Päiväkodin rakennusoikeus olisi noin 2 800 k-m² ja omakotitontin 200 k-m² (kerrosneliömetriä). Suurin kerrosluku olisi kaksi. Alue sijaitsee osoitteessa Auertie 17 ja 19, osa Lounaniittyä.

Teams-kokous järjestettiin 24.8. klo 18.00 – 18.45.

Lue lisää Lounaniityn päiväkodin kaavasta

Martinlaaksoon täydennysrakentamista rautatieaseman läheisyyteen

Tavoitteena on laatia kaupungin omistamalle Viherpuiston tontille (Martinlaaksontie 24) asemakaavamuutos, joka huomioi tarpeen uusille asunnoille ja lisäpalveluille. Osoitteeseen Martinlaaksontie 26 suunnitellaan päiväkotia. Kaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan asumisen ja autopaikkojen määrää myös Vihertie 44-46 tontilla.

Asukastilaisuus järjestetiin 15.6.2021

Tutustu tilaisuuden diaesitykseen.

Lue lisää Martinlaakson kaavoista.

Uusi Tikkuri - yleisötilaisuus 9.6.2021

Keskeisellä paikalla aivan Tikkurilan ytimessä sijaitsevaan Tikkurin kortteliin suunnitellaan monipuolista palvelujen, liike- ja toimitilojen ja asuntojen kokonaisuutta, joka voisi kohota korkeimmillaan jopa 25 kerrokseen.

Kaavatyöhön liittyen järjestettiin asukkaille Teams-livetilaisuus 9.6.2021.

Tilaisuuden kysymykset ja vastaukset (PDF).

Lue tilaisuuden PDF-esitys.

Asukastilaisuus – Uudistuva Tikkurila

Tilaisuus järjestettiin ke 19.5. klo 17-19.00. Tilaisuudessa esitellään ajankohtaisia kaavahankkeita, mm. kaavarunkoa, käynnissä olevia ja alkavia asemakaavatöitä.

Tilaisuuden esitysmateriaali (PDF). Tilaisuuden kysymykset ja vastaukset (PDF).

Tutustu Tikkurilan alueen kaavoihin.

Näyttely - Kaupunkikuva

Kaupunkimaisema muuttuu jatkuvasti. Kaupunkisuunnittelun tehtävä on pitää vantaalaisten rakennettu elinympäristö viihtyisänä, huomioida luonto, paikan identiteetti ja samalla vaalia arkkitehtonisia sekä esteettisiä näkemyksiä.

Ihmisillä on tarve kiintyä ja juurtua paikkaan, tuntea sen arvo. Kaupunkirakenteen ja ympäristön palvelualueen kaavoitus ja rakennusvalvonta yrittävät omalta osaltaan vastata haasteeseen. Näyttelyssä on muutama esimerkki siitä, miten kaupunki rakentuu.

Näyttely oli avoinna Vantaa-infoissa:

  • Tikkurilassa 14.4.– 14.5.2021.
  • Myyrmäessä 25.5. – 11.6.2021

Voit katsoa julisteet PDF-tiedostona.

Asukastilaisuus Myyrmäessä

Myyrmäen kehittämisilta pidettiin 16.3. Teams live -tapahtumana.

Kaavoittajat ja muut kaupungin asiantuntijat esittelivät tilaisuudessa muun muassa alueen kaavahankkeita, katu- ja puistosuunnitelmia sekä toimitila- ja liikennehankkeita.

Illan ennakkokyselyn ja tilaisuuden kysymysosion kysymyksistä ja niiden vastauksista on tehty kooste. Siirry lukemaan.

Pirttirannan yleisötilaisuus

Pirttirannan asemakaavan luonnosaineistosta järjestettiin yleisötilaisuus 10.2. klo 17-19. Tilaisuus järjestettiin Teams-kokouksena ja oli avoin kaikille. Lisätietoja tilaisuudesta sekä ohjeet liittymiseen ja kaavaluonnoksesta mielipiteen jättämiseen. Tustustu lisää.

Tutustu Pirttirannan kaavaan ja ja yleisöillan materiaaleihin

Backaksen kartanon alueen kehittäminen

Asemakaavalla on tarkoitus suojella historiallinen kartanomiljöö ja mahdollistaa tapahtuma- ja elämyspuiston, uuden päivittäistavaramyymälän ja uusien asuinrakennusten rakentaminen. Asuinrakennukset ovat suunnitteilla Ylästöntien varteen. Kartanomäki säilyisi jokseenkin nykyisellään.

Alueen suunnitelmia ja käynnissä olevaa asemakaavatyötä esiteltiin asukkaille ja muille asiasta kiinnostuneille kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa 26.11.2021.

Tutustu tilaisuuden esitysmateriaaliin (pdf).

Tutustu tilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin ja kysymysvastauksiin (linkki pdf:ään).

Lue lisää Backaksen kartanon alueen elämyspuiston kaavasta.

Vantaan alueelliset uutiskirjeet

Vantaan alueelliset uutiskirjeet valottavat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, kaupungin suuralueiden kaavoitus- ja kehittämissuunnitelmia sekä asukastilaisuuksia. Tilaa uutiskirje.

Ajankohtaista